ES parama 2015


 

   2015 m. liepos 8 d. Lietuvoje siautė stiprūs vėjai. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos administruojamuose miškuose (Vaišvydavos, Šilėnų ir Pajiesio girininkijose) stiprus vėjas išvertė ir išlaužė apie 14 tūkst. ktm. medienos. Plynaisiais sanitariniais kirtimais miškų urėdija teko iškirsti, o vėliau ir atkurti per 50 ha kirtaviečių
   Miškų urėdija miškus valdo patikėjimo teise ir vykdo komplesinę miškų priežiūrą, vėjo išverstus miškus reikės atkurti per 3 metus kaip yra numatyta Miškų įstatyme. Sticinės nelaimės pažeisti miškai yra išsidėstę Kauno rajone Rokų, Garliavos, Samylų ir Taurakiemio seniūnijų teritorijose.
   Siekiant tinkamai atkurti škvalo suniokotus miškų plotus, miškų urėdija nusprendė pasinaudoti ES parama todėl 2015 m. parengė paraišką pagal Lietuvos Kaimo Plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą" veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas".
   Nacionalinė mokėjimo agentūra tinkamai įvertino Paraišką ir 2016 m. sausio 19 d. miškų urėdija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį, projekto „Stichinės nelaimės (škvalo) pažeistų miškų atkūrimas". Projekto tikslas - vadovaujantis patvirtintais Miško atkūrimo ir įveisimo projektais atkurti škvalo suniokotus 43,5 ha miško plotus. Siekiant nustatytų tikslų, 2016 metų pavasarį buvo atlikti miško želdinimo darbai - paruošta dirva, pasodinti kokybiški, sertifikuoti miško sodinukai. Iš viso atkūrimui panaudota 159,3 tūkst. eglės, pušies, juodalksnio, beržo ir ąžuolo sodinukų.
   Bendra projekto vertė - 69 318 Eur.
   Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
   Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos - 58 920,30 Eur;
   Lietuvos valstybės biudžeto lėšos - 10 397,70 Eur.VĮ Valstybinių miškų urėdija Dubravos regioninis padalinys

Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:       LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

 

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El.paštas:  info@dumu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos mediena