Naujienos
2016 m. vasario 18-19 d. VĮ Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje vyks kasmetinis FSC miškų tvarkymo auditas. Auditą atliks UAB „NepCon" auditoriai Gerimantas Gaigalas ir Povilas Misierauskas.
Kasmetinio audito metu bus tikrinama ar miškų urėdijos veikla atitinka NEPCon laikinojo standarto ( versijos data 2014-12-12d.) miškų tvarkymo vertinimui Lietuvoje reikalavimus bei NEPCon gamybos grandies standartų reikalavimus.
Patikrinimo metu bus peržiūrimi dokumentai, auditoriai bendraus su miškų urėdijos darbuotojais ir suinteresuotais asmenimis, bus lankomasi konkrečiuose objektuose miške.
Visos suinteresuotos grupės bei asmenys yra kviečiami pateikti savo pastabas bei pasiūlymus apie urėdijos vykdomą miškų tvarkymą.
Prašome savo komentarus ar pastabas pateikti bet kurio sertifikavimo proceso metu tel. +370 601 68 781, el. paštu: pm@nepcon.net 2016 02 11


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena