Naujienos


Privačių miškų savininkai kviečiami dalyvauti konkurse

   Privačių miškų savininkai kviečiami dalyvauti konkurse

   Aplinkos ministerija, siekdama privačių miškų savininkus paskatinti ūkininkauti savo miško valdose ir pasidalinti savo miško valdoje pasiektais ūkinės veiklos rezultatais, kviečia dalyvauti konkurse ,,Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2016". Konkurse gali dalyvauti visi privačių miškų savininkai fiziniai amenys, nuosavybės teise valdantys miško valdą, kurią tvarko ne trumpiau kaip penkis metus pagal nustatyta tvarka parengtą vidinės miškotvarkos projektą, ir per šį laikotarpį savo miško valdoje, laikantis teisės aktų reikalavimų, vykdė miško ugdymo ar atkūrimo priemones. Dalyvauti konkurse išties verta, nes tai puiki galimybė ne tik parodyti savo miško valdoje įgyvendintus ūkininkavimo tikslus, bet ir iš vertinimo komisijos narių gauti naudingų praktinių patarimų ir naujų idėjų tolimesnei miškų ūkio veiklai. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo mėnesį ir apdovanoti vertingais Aplinkos ministerijos įsteigtais prizais.

   Konkurso metu bus išrinktos 3 pavyzdingiausiai tvarkomos privačios miško valdos Lietuvoje ir paskatinti 5 miško savininkai už tokias miškininkystės iniciatyvas:
1. Už pavyzdingai atliktus miško ugdymo kirtimus.
2. Už savanorišką pagrindinių neplynųjų miško kirtimų vykdymą vietoj galimų pagrindinių plynųjų miško kirtimų.
3. Už pavyzdingą miško atkūrimą, miško apsaugą ir priežiūrą.
4. Už pavyzdingą miško infrastruktūros įrengimą (rekreacinės zonos, kelių, pralaidų, melioracijos griovių įrengimą).
5. Už racionalų miško kirtimo atliekų panaudojimą biokurui.

   Miško valdos bus vertinamos kompleksiškai - dėmesys skiriamas ne tik miškų sanitarinei būklei, vykdytiems ugdomiesiems ir pagrindiniams miško kirtimams, bet ir miško atkūrimo priemonių įgyvendinimui, miško infrastruktūros būklei ir kt. Miško valdos vertinamos vadovaujantis konkurso ,,Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda" nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-387 ,,Dėl konkurso Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda nuostatų patvirtinimo".

   Konkurse negali dalyvauti privačių miškų savininkai, per paskutinius metus gavę administracinių nuobaudų už miško tvarkymo reikalavimų pažeidimus.

Konkursą organizuoja - dalyvių paraiškas renka ir miško valdų vertinimu rūpinasi - Lietuvos miško savininkų asociacija. Kviečiame visus privačių miškų savininkus registruotis dalyvauti konkurse elektroniniu paštu info@forest.lt, tel. pasiteirauti - 8-5-276 7590, 8-614-53376, 8-686-07496. Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti interneto svetainėje www.lietuvosmiskai.lt.

2016 07 20


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena