Straipsniai


MEDŽIOKLĖJE UŽSNŪSTI PAVOJINGA

Saugaus elgesio medžioklėje taisyklėse nenurodyta, kad medžioklėje draudžiama miegoti, tačiau be reikalo. Kartais vienas kitas gal kiek po darbo dienos pavargęs šaulys užknarkia žvėrių tykojimo bokštelyje. Gerai, jei bokštelis uždaras su patogia sėdyne, tada gali ir nusnausti, bet, jei tykojama sėdint tik ant kopėčių viršaus prikalto lentgalio, tada užmigus iki nelaimės tik mažas žingsnelis.
Už ką dievas nubaudė
Prieš ketvertą dešimtmečių, o gal dar ir su trupučiu, saugių uždarų žvėrių tykojimo bokštelių kiek daugiau būdavo nebent nomenklatūrinių medžiotojų medžioklės vietose. Paprasti šauliai sėdėdavo įvairiose, kartais labai primityviose nepatogiose lipynėse, kuriose ir neužknarkus sudėtinga išsilaikyti.
Buvo metas, kai prie eigulio Romo pasodos, esančios miške, baigė nokti avižos, o į bąlančių avižų lauką įniko lankytis šernai. Eigulys nebuvo aktyvus medžiotojas, tačiau negi leisi miškinėms kiaulėms sudoroti savo pasėlius, esančius keliolika metrų nuo savo trobos. Sulaukę mėnulio pilnaties, dviese su eiguliu susiruošėme šernus pamokyti. Romas paskubomis sumeistrautame bokštelyje atsisėdo arčiau savo sodybos, o aš įsitaisiau, kaip dažniausiai ir būdavo, ant storos horizontalios miško pakraščio pušies šakos kitam javų lauko gale.
Mėnulio diskui pakilus virš medžių viršūnių, kažkur visai baigiantis parai, eglučių jaunuolyne man už nugaros išgirdau į avižų lauką besiruošiančių išeiti miškinių kiaulių bruzdesį. Net sulaikęs kvėpavimą ir nebaidydamas veidą apnikusių uodų (repelentų nuo uodų niekada nenaudoju - ir uodams reikia gyventi) laukiau to svarbiausio momento medžioklėje, kai po ilgo tūnojimo bokštelyje širdį dažniau daužytis priverčia žvėrių pasirodymas. Tačiau tada, šernams dar nepasirodžius, išgirdau kažkokį bildėjimą prie draugo bokštelio ir po to visą seriją rusiškų keiksmažodžių, susimaišiusių su dievo ir jo motinos vardų minėjimu. Pasirodo, kai labai skauda, skausmui apmalšinti tinka ir viena, ir kita...
Šernai, žinoma, šį triukšmą įvertino tinkamai ir pasigirdo tik sausų šakų traškėjimas, kai miškinių kiaulių šeimyna spruko gilyn į mišką.
Kai priėjau prie draugo bokštelio, klūpodamas ant kelių eigulys masažavo sumuštą šoną ir murmėjo: „ką aš padariau tiems žvėreliams, kad dievulis taip nubaudė?" Ir iš tiesų, Romas jau negalėjo prisiminti, kada buvo sumedžiojęs kokį žvėriūkštį. Sovietmečiu, o ir dabar (dabar tai iš viso eiguliai baigia išnykti) eiguliai nebuvo tie tikrieji smetoniniai miško sargai ar miško ponai. Be tam tikrų specifinių eigulio funkcijų jie dirbo miško darbininkų darbus. Tad, kai per dienas burzgini „drūžbą", o po darbo dar laukia ūkio darbai namuose (tada visi miškininkai, nesudurdami galo su galu iš atlyginimo, augino įvairiausius gyvulius, sėjo javus ir daržus, šienavo pievas ir t.t.), kaip tu žmogau darbų priveiktas išsėdėsi bokštelyje iki vidurnakčio (mes jaunesnieji dažnai bokšteliuose ir aušros sulaukdavome). Gerai, kad eigulys tada nesusilaužė nei galūnių, nei šonkaulių, o ir šautuvas nebuvo užtaisytas, tačiau po to įvykio medžioklę visai apleido ir galop metė. O avižas saugoti nuo miškinių kiaulių patikėjo mums jaunesniems medžiotojams. Tačiau reikia pripažinti, kad mes radome ir geresnių vietų šernų patykoti, tad iš eigulio Romo avižų derliaus nieko ir neliko.
Prieš geležinio "begemoto" nasrus atsidūrus
O medžiotojas Keistutis užsnūdo ne bokštelyje, o kombaino iškultų šiaudų krūvoje. Medžioklės taisyklės žvėris tykoti leidžia ne tik bokšteliuose, bet ir tūnant kitose įvairiose priedangose ar slėptuvėse.
Į ražienas, kuriose dar pūpsojo kombaino suformuotų šiaudų kupstai, maitintis atskrisdavo didžiosios antys, išeidavo neiškultų varpų parankioti šernai, tad Keistutis, neturėdamas kilnojamojo bokštelio, patogiai įsitaisė šiaudų krūvoje. Šiaudai tais laikais nebūdavo surišami į ryšulius, tad medžiotojas tiesiog apsikasė jais iki pečių: ir patogu, ir šilta, bet ir miegas marina. Tad po dienos darbų medžiotojas neatlaikė ir įmigo gana kietai. Nepažadino jo nei ančių sparnų švilpesys, nei netoliese praėjusi šernų šeimynėlė. Iš miegų medžiotojas pašoko tik tada, kai baisūs metalinio "begemoto" grėsmingai išžioti nasrai pakibo virš jo iš šiaudų krūvos kyšančios galvos. Būdavo toks prie ratinio traktoriaus primontuojamas įtaisas su ilgais metaliniais strypais- pirštais šiaudams į priekabą pakrauti. Sugriebia tie metaliniai nasrai visą šiaudų krūvą, suspaudžia savo ilgais „dantimis" ir įkelia į prie traktoriaus prikabintą priekabą - nereikia žmogui šakėmis mosuoti.
O šiaudus kolūkiuose, nors dažnai degindavo, žmonėms lengvai nedalino. Taigi traktorininkas buvo susiruošęs šiaudus pasivogti. Kad niekas nepamatytų, mėnuliui šviečiant važiavo be šviesų, todėl ir medžiotojo nepažadino. Neprikėlė pavargusios šaulio nei metalinio "begemoto" variklio burzgesys. Tačiau pataikyk mėginti nugvelbti būtent tą šiaudų krūvą, kur tūno pasislėpęs medžiotojas. Tačiau medžiotojas atsibudo dar pačiu laiku: dar akimirka ir jis būtų atsidūręs šiaudų griebtuvo nasruose. Šaukdamas iš išgąsčio Keistutis pašoko iš šiaudų, kaip bičių sugeltas, o tada atėjo eilė išsigąsti traktorininkui. Žmogelis pamanė, kad kolūkio brigadininkas saugo šiaudus, tad, nespėjęs nei pakėlimo mechanizmo nasrų užčiaupti, taip užbirzgino savo plieno žirgą, kad juodų dūmų kamuoliai virto iš duslintuvo, o traktorius šokinėdamas per tarplysvių vagas, nurūko ražienomis. O juk dideliame ražienų lauke buvo šimtai šiaudų krūvų ir be jose miegančių medžiotojų... Akivaizdu, bet neįtikėtina. Vis tik medžioklėje geriau nemiegoti.

Tokiame bokštelyje nepamiegosi.

 

O tokiame galima ir nusnaust.

2016 08 22


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena