Naujienos


Susitiko su „Litbiomos“ vadovybe

    Susitiko su „Litbiomos" vadovybe


Susitikimo metu aptarti biokuro ruošos proceso trikdžiai miškų urėdijose ir galimybės juos šalinti. „Litbiomos" atstovai išreiškė pageidavimą organizuoti seminarą biokuro ruošos klausimais.

Su „Litbioma" Generalinė miškų urėdija (toliau - GMU) yra pasirašiusi sutartį, numatančią bendromis jėgomis skatinti biokuro gamybą iš kirtimo atliekų bei menkavertės medienos valstybiniuose miškuose.

GMU atlieka nuolatinį biokuro kainų pokyčių ir miškų urėdijų teikiamų sandorių monitoringą bei analizę, organizuoja nuolatinį dialogą su Energijos išteklių birža sprendžiant aktualias iškylančias problemas.

Metų pradžioje GMU patvirtino pavyzdinį miško kirtimo atliekų paruošimo, sandėliavimo ir priešgaisrinės apsaugos tvarkos aprašą.

Pagrindinis Pasaulio biomasės energetikos asociacijos tikslas - skatinti darnų, ekonomišką bei aplinkai draugišką biomasės energetikos naudojimą visame pasaulyje. Ši asociacija jungia visų rūšių bioenergijos organizacijas bei asociacijas.

Generalinės miškų urėdijos informacija

2016 09 01


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena