Naujienos


Esminis poreikis – šiuolaikiškos darbo sąlygos girininkijose

    Esminis poreikis - šiuolaikiškos darbo sąlygos girininkijose

    Aplankius jau 14 miškų urėdijų, tapo akivaizdu, kad kai kurioms miškų urėdijoms žymiai didesnį dėmesį derėtų skirti administracinių - gamybinių patalpų ir ypač girininkijų pastatų būklei bei jų aplinkos tvarkymui. Pavyzdžiui, Jonavos ir Valkininkų miškų urėdijose aplankytų girininkijų pastatai neatitinka net minimaliausių tokioms patalpoms keliamų reikalavimų.

    Generalinio miškų urėdo nuomone, tikslinga miškininkų darbo sąlygų gerinimo problemą kelti ir plačiau svarstyti Generalinės miškų urėdijos kolegijoje ir miškų urėdų taryboje. Svarbu ne tik nuosekliai gerinti girininkijų specialistų darbo apmokėjimo sąlygas, bet ir užtikrinti, kad jie dirbtų tinkamose patalpose. Todėl teks priimti sprendimus, kurie padėtų iš esmės spręsti šią problemą, kad miškininkai galėtų dirbti šiuolaikiškose, XXI-ojo amžiaus reikalavimus atitinkančiose patalpose, deramas dėmesys būtų skiriamas gamybinių - administracinių pastatų aplinkos sutvarkymui.

    Generalinės miškų urėdijos informacija

2016 09 12


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena