Naujienos


Suremontuota beveik 1000 km miško kelių

Suremontuota beveik 1000 km miško kelių


„Vakaro žinios", Edita Siavris, 2016 11 16

Neišvažiuojami miško keliai ne tik sudarko kraštovaizdį, bet ir tampa rimta problema šalia miško gyvenantiems gyventojams; miškininkams, miškų savininkams. Nuo šių metų pradžios buvo vykdomi intensyvūs darbai ir šiandien jie įgyvendinti 95 proc. 42 šalies urėdijose suremontuota apie 954 kilometrai miško kelių. Daugiausia tokių darbų atlikta Kuršėnų, Kretingos, Telšių, Druskininkų ir Varėnos miškų urėdijose.

Lietuvoje privatūs miškai pradėjo rastis prieš daugiau kaip 20 metų, tačiau sistemiškai tvarkomi buvo tik valstybiniai miškai, privačių miškų keliai buvo remontuojami epizodiškai, kitaip tariant, juos tvarkė miško savininkai. Mūsų šalyje yra apie 30 tūkst. kilometrų miško kelių, iš jų mažiau nei pusė tenka privatiems miškams, iš jų apie 10 proc. kelių yra su sustiprinta danga, tokius kelius galima eksploatuoti visus metus. Labiausiai nukenčia intensyviai naudojami keliai.

Siekiant pagerinti miško kelių būklę, urėdijoms buvo pavesta organizuoti kelių tvarkymą. „Kokius kelius parinkti tvarkyti, sprendžia kompetentinga komisija. Kiekvienos urėdijos teritorijoje sudarytos komisijos, į kurias įtraukti miško savininkų, savivaldybių, Nacionalinės žemės tarnybos atstovai. Taigi komisijos parinko tuos miško kelius, kuriuos būtiniausiai reikėjo remontuoti. Taip ir susidarė tie 1000 kilometrų", - pasakojo Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Nerijus Kupstaitis.

Kiek suremontuoti miško keliai bus tinkami naudoti, priklausys nuo jų eksploatacijos, pasak N.Kupstaičio, po metų trejų suremontuotiems keliams bus reikalinga priežiūra - tai jau daug mažesnė investicija (1 km miško kelio remontas atsieina apie 5000 eurų, 1 km miško kelio priežiūra - 500 eurų). Tinkamai atlikus kelio priežiūrą, suremontuotas kelias gali būti eksploatuojamas ir 10-20 metų. Kitąmet miško kelius toliau žadama tvarkyti.

Miškų departamento direktorius teigė, kad žmonės, pastebintys suniokotų, daug eksploatuojamų miško kelių, gali kreiptis į savo gyvenamosios teritorijos urėdiją, ši savo ruožtu gyventojo pateiktą informaciją perduos minėtai komisijai. „Kiekvienoje komisijoje yra miško savininkų atstovai, taigi urėdijoje galima susižinoti, kas yra tas atstovas, ir kreiptis tiesiai į jį, tokiu atveju dėl konkretaus kelio komisijoje bus keliamas klausimas. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad priimant sprendimus vadovaujamasi objektyvumo principais", - akcentavo jis.

Generalinės miškų urėdijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas Darius Stonis pasakojo, jog iš pirmo žvilgsnio gyventojams gali atrodyti, kad, jei vienoje urėdijoje suremontuota mažiau kilometrų kelių, vadinasi, čia skirta mažiau dėmesio, - anaiptol taip nėra. Pavyzdžiui, Joniškio urėdijoje buvo suremontuota 26 km miško kelių, tačiau šiame krašte vyrauja intensyvi žemdirbystė, kelių tinklas mažesnis, taigi atitinkamai čia ir miško kelių mažiau remontuota.

Drėgnesnėse vietose (Kuršėnuose, Telšiuose) miško keliai labiau sugadinami. D.Stonis akcentavo, kad sutvarkyti miško kelius užtrunka nemažai laiko. Kai urėdija turi savo techniką, ji gali darbus greičiau pradėti, tačiau ir vėl -vien technikos neužtenka. Reikia žvyro, urėdijoms leista naudotis mažųjų karjerų žvyro ištekliais, tačiau dalis urėdijų tokių karjerų neturi arba jie taip nutolę, kad transportavimo sąnaudos išeina didesnės nei perkant iš kito, privataus, karjero, kuris esti arčiau. Kai neturima reikiamos technikos, skelbiami paslaugos pirkimo konkursai, tai vėl užtrunka. Vienus miško kelius tereikėjo greideriuoti ir užvežti žvyro, kitus tvarkant sankasą formuoti, nes kelias jau ne vieną dešimtmetį buvo neremontuotas. Įvairių situacijų buvo. Ilgėliau užtruko darbai, bet šiandien jie beveik baigti", - sakė jis.

2016 11 17


VĮ Valstybinių miškų urėdija Dubravos regioninis padalinys

Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:       LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

 

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El.paštas:  info@dumu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos mediena