Naujienos


Medieną matuosime operatyviau

Vakar, vasario 1 dieną, Kauno miškų urėdijoje vyko vienas iš pasitarimų dėl rengiamų teisės aktų pakeitimo projektų įteisinant apvaliosios medienos sortimentų matavimą medkirčių (harvesterių) matavimo įrenginiais.
Šiuo metu medienos matavimas valstybiniuose miškuose reikalauja didelių miškų urėdijų girininkijų, medienos ruošos punktų ir kitų padalinių darbuotojų darbo laiko sąnaudų, žmogiškųjų išteklių. Dar praėjusiais metais Generalinė miškų urėdija kartu su miškų urėdijų specialistais ir mokslo atstovais organizavo pasitarimus, išvykas ir praktinius bandymus, kuriuose buvo pristatomi ir demonstruojami įvairūs šiuolaikiniai apvaliosios medienos matavimo metodai, taip pat parengtas mokslinis taikomasis darbas „Apvaliosios medienos sortimentų matavimo medkirčių matavimo įrenginiais tikslumo tyrimas".
Generalinio miškų urėdo įsakymu sudaryta komisija, kuriai pavesta įvertinti miško kirtimo mašinų medienos matavimo būdų techninius, normatyvinius, teisinius taikymo aspektus bei pateikti išvadas ir teisės aktų pakeitimo projektus dėl šio būdo įdiegimo ir pagamintos medienos priėmimo bei apskaitos miškų urėdijose.
Kaune vykusiame pasitarime daugiausiai diskusijų sukėlė leistinos medienos matavimo paklaidos medieną matuojant miško kirtimo mašinomis. Taip pat ypatingas dėmesys buvo skiriamas miško kirtimo mašinų matavimo priemonių techniniams parametrams bei miško kirtimo mašinų operatoriams ir jų kasdieninei pareigai - prieš pradedant miško kirtimo darbus, užtikrinti matavimo patikimumą ir atlikti matavimo įrenginių kalibravimą. Komisijoje dalyvaujantys mokslo atstovai - prof. Andrius Kuliešis, doc. Edmundas Petrauskas ir dr. Albinas Tebėra - vadovaudamiesi atliktais ilgalaikiais medienos matavimo skaičiavimais, kartu su kitais komisijos nariais priėmė racionaliausius sprendimus ir juos perkėlė į teisės aktų pakeitimo projektus. Antrąją vasario mėnesio savaitę planuojama Aplinkos ministerijai pateikti aplinkos ministro įsakymo, reglamentuojančio apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimą ir tūrio nustatymą, pakeitimo projektą.
Pasak generalinio miškų urėdo dr. Rimanto Prūsaičio, įteisinus medienos matavimą miško kirtimo mašinomis, turėsime tikslesnius ir mažiau laiko sąnaudų reikalaujančius medienos matavimo duomenis. Miško kirtimo mašinų medienos matavimų duomenys jau daugelį metų naudojami Skandinavijoje, todėl vadovaujantis Nacionaline miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa, skatinsime investicijas į miškus ir miškų ūkį, ypač inovacijas medienos ruošoje ir apskaitoje.


Generalinės miškų urėdijos informacija

2017 02 06


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena