Naujienos


DUBRAVOS URĖDIJOJE ATIDARYTAS MODERNIAUSIAS LIETUVOJE MIŠKO SODMENŲ MEDELYNAS

    VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje atidarytas pirmasis Lietuvoje medelynas, sodmenis auginantis konteineriuose su uždara šaknų sistema.
Į atidarymą suvažiavo gausus dalyvių būrys: beveik visų Lietuvos miškų urėdijų urėdai ar vyriausieji miškininkai, Gamtos apsaugos ir miškų departamento, Generalinės miškų urėdijos, Miškų tarnybos, Miškų instituto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Kauno marių regioninio parko, Kauno rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos Seimo, žiniasklaidos atstovai, kolegos iš Lenkijos Respublikos.
     Renginio dalyvius pasveikino ir apie ilgai brandintą idėją įsteigti modernų medelyną bei jo kūrimo peripetijas papasakojo Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas. Apie medelyno statybų eigą buvo pademonstruotas filmas ir nuotraukos.
     Po atidarymo dalyvių delegacijų atstovų sveikinimų (medelyno veiklos pradžia sutapo su Dubravos urėdijos 60-mečiu) juostelės perkirpimui (šį kartą ji buvo netradicinė - nupinta iš ąžuolo ūglių ir kerpama ne žirklėmis, o perkertama mečetėmis bei kirvukais) išsirikiavo garbingi svečiai iš Generalinės miškų urėdijos, LR Seimo, Kauno raj. savivaldybės. UAB „Kaminta" statybos direktorius Mangirdas Bigenis urėdui K. Šakūnui įteikė simbolinį objekto raktą. Po to svečiai, pasidalinę į tris grupes, kurias vedė Dubravos miškų urėdas K. Šakūnas, vyriausiasis miškininkas Gediminas Kazlovas ir medelyno viršininkas Jonas Paičius, apžiūrėjo: konteinerių užpildymo durpių substratu bei sėklų sėjimo į konteinerius įrengimus; šiltnamius, kur žaliavo sudygę pušies ir eglės sėjinukai bei rikiavosi antrai auginimo rotacijai šiuo metu išdėstomos kasetės su konteineriuose tik pasėtomis sėklomis; aikšteles prie šiltnamių, į kurias įvežami sudygę sodmenys tolimesniam augimui lauko sąlygomis; šiltnamių apšildymo, vėdinimo, pavėsinimo bei laistymo sistemas, sodmenų laikymo šaldytuvą bei medelių rūšiavimo patalpas.
     Miško medelininkystėje Lietuvos miškininkai atsilieka nuo kaimyninių šalių, miško sodmenis augindami lysvėse atvirame grunte plačiai po šalį išsimėčiusiuose, kartais neracionaliai mažuose medelynuose. Ketinimų pertvarkyti miškų urėdijose medelynų ūkį praeityje būta ne viena, tačiau iki šių dienų miško sodmenys dar vis auginami 37 urėdijų medelynuose pagal kiekvienos įmonės didesnes ar mažesnes finansines galimybes, dėl ko ne visi medelynininkai gali pasidžiaugti gera sodmenų kokybe.
Daugelyje Europos šalių, ypač Skandinavijoje, sodmenys miškams atkurti ir įveisti jau seniai naudojami išauginti su uždara šaknų sistema. Lietuvos miškininkai vis delsė pereiti prie tokios sodinukų auginimo sistemos, nes tam reikalingos didžiulės investicinės lėšos. Dubravos EMM urėdija tam ryžosi pirmoji. Urėdijoje yra sukaupta ilgalaikė patirtis miško sodmenų auginimo srityje, palaikomas glaudus ryšys su miškų mokslo ir mokymo institucijomis, su kuriomis dešimtmečiais konsultuojantis buvo tobulinamos sodmenų auginimo technologijos. O postūmį imtis brangiai kainuojančio projekto pastūmėjo 2010 m. rugpjūtį dalį Dubravos miškų nuniokojęs škvalas. Likvidavus škvalo padarinius ir atkūrus jo nuniokotus miškus, liko dėl papildomų kirtimų ir medienos realizacijos susidariusių nemenkų pajamų dalis, kuri ir buvo panaudota efektyviai ir prasmingai, įkuriant modernų, šiuolaikišką medelyną. Prieš imantis medelyno projektavimo darbų buvo atidžiai išnagrinėta kaimyninių šalių: Lenkijos, Latvijos, Estijos bei Suomijos tokių medelynų veiklos patirtis, vertinta sodmenų su uždara šaknų sistema auginimo ir panaudojimo miškų želdinimui pranašumai ir trūkumai, skaičiuota išaugintų sodinukų ir sėjinukų savikaina. Pranašumų priskaičiuota ženkliai daugiau. Nors sodmenys, išauginti su uždara šaknų sistema, dėl didelių investicijų pradiniame etape yra brangesni už išaugintus atvirame grunte, tačiau planuojant lėšas miško želdymo darbams ilgesniam periodui iki miško želdinių priskyrimo mišku apaugusiam plotui, padidėjusios išlaidos sodmenų išauginimui atsiperka su kaupu.
     Pasak lenkų mokslininkų, želdiniai, įveisti sodmenimis su uždara šaknų sistema, per 5-8 metus po pasodinimo leidžia sutaupyti 20-25 proc. lėšų, lyginant su želdiniais, įveistais sodmenimis su atvira šaknų sistema.
     Dėl šių priežasčių po „kryžiaus kelių", nueitų derinant finansavimo galimybes (dalis lėšų skirta iš bendrųjų miško ūkio reikmių fondo), žemės paskirties keitimo, viešųjų pirkimų konkursų skelbimų, objektų projektų rengimo ir, pagaliau, jų statybos bei įrangos komplektavimo darbų, gražioje pamiškėje prie Vaišvydavos gyvenvietės Dubravos urėdijos įkūrimo 60 metų jubiliejui, kaip ir buvo įsipareigojęs medelyno modernizavimo entuziastas urėdas K.Šakūnas, iškilo 4 bendro 5320 m2 ploto padengti dviem 200 mikronų polietileninės plėvelės sluoksniais su oro tarpu tarp jų šiltnamiai su modernia šildymo dujomis, ventiliacijos, laistymo, pavėsinimo sistemomis, įvairiomis signalizacijos sistemomis, perspėjančiomis apie galimus įvairių režimų sutrikimus, procesų valdymo kontrolės įrengimu.
     Prie šiltnamių įruoštos aikštelės, į kurias tolimesniam auginimui išgabenami šiltnamiuose sudygę sodmenys, pastatytas gamybinis pastatas su konteinerių užpildymo durpių substratu ir sėklų sėjimo į konteinerius įranga bei 1011 m2 ploto sandėlis-šaldytuvas sodmenims laikyti su nerūšiuotų sodmenų ir sodmenų rūšiavimo patalpomis bei dviem šaldymo kameromis, kuriose galima sutalpinti 2-3 milijonus sodinukų bei sėjinukų. Į medelyno komplektą taip pat įeina jau seniai veikianti kankorėžių aižykla su kieto kuro katiline, miško sėklų sandėlis-šaldytuvas, technikos kiemas bei medelyno administracinis pastatas su buitinėmis patalpomis darbininkams.
     Kasmet šiltnamiuose numatoma išauginti nuo 3,5 iki 5-6 milijonų vienetų miško sodmenų, kurie bus naudojami miško želdymui Dubravos urėdijoje bei realizuojami kitoms Lietuvos urėdijoms, privačių miškų ir žemių savininkams, užsienio šalių firmoms. Pušų, juodalksnių, beržų, ąžuolų sėjinukai miškui sodinti tiks vienerių metų amžiaus. Dalis vienmečių eglės sėjinukų keliaus miškan taip pat, o 2,3- 3,8 milijonų vienų metų eglučių bus persodinama į gruntą ir auginama dar metus. Šie eglės sodinukai labiau tiks derlingesnių ir drėgnesnių augaviečių, kur yra didelė žolinės augmenijos konkurencija želdymui, kur anksčiau būdavo naudojamos 4 metų eglutės, išaugintos atvirame grunte su atvira šaknų sistema.

2017 06 14


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena