Komisijos


KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Žemės pirkimo komisija

2014 m. spalio mėn. 1 d.

VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos

miškų urėdo įsakymas Nr. TV-119

 

Pirkimų komisijos pirmininkas: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Pranas Abalikšta.

Pirkimų komisijos sekretorius: vyriausiasis miškininkas Gediminas Kazlovas.

Pirkimų komisijos nariai:

                         Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Genienė

                         Vyr.buhalterės pavaduotoja Edita Kurmanavičienė

                         Ūkvedys Vidas Kūlokas

 

Viešųjų pirkimų atlikimo komisija

2017 m. sausio mėn. 17 d.

VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos

miškų urėdo įsakymas Nr. TV-9

Komisijos pirmininkas: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Pranas Abalikšta. Jam nesant - pavaduoja vyriausioji buhalterė Violeta Kiršienė

Komisijos nariai:

                          Vyriausioji buhalterė Violeta Kiršienė

                          Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Darius Jankauskas

                          Vienam iš komisijos narių nesant - pavaduoja vyriausiosios buhalterės pavaduotoja Edita Kurmanavičienė

 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos bei pardavimo komisija

2017 m. sausio mėn. 17 d.

VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos

miškų urėdo įsakymas Nr. TV-10

   Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitai (pajamavimui, nurašymui ir indeksavimui):

        Komisijos pirmininkas: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Pranas Abalikšta.

        Komisijos nariai:

                                  Vyr.buhalterės pavaduotoja Edita Kurmanavičienė

                                  Miško apsaugos inžinierius Darius Bielevičius

 

    Parduodamo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo:

        Komisijos pirmininkas: medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Pranas Abalikšta.

        Komisijos nariai:

                                  Vyr.buhalterės pavaduotoja Edita Kurmanavičienė.

                                  Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio mechanikas Leonas Tamulevičius.

 

   Turto pardavimo aukcionų organizavimui ir vykdymui:

        Komisijos pirmininkas-aukciono vedėjas: medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Darius Jankauskas

        Komisijos nariai:

                                 Sekretorė - sekretorė Gintarė Ramoškienė.

                                 Aukciono kasininkė - vyr.buhalterės pavaduotoja Edita Kurmanavičienė.

 

 

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena