Jaunieji miško bičiuliai kviečia


 

Darbas ir sritys. Rinkti žinias apie Lietuvos gyvūnus, augalus. Stebėti ir tirti gamtą, aprašinėjant, pasižymint, piešiant įvairius jos reiškinius. Auginti, globoti gyvūnus namie, lauke, ypač paukščius, keliant jiems inkilus, lesinant juos žiemą. Ruošti ekskursijas, parodėles, susirinkimus, paskaitas. Rašyti referatus, straipsnius iš gamtos mokslų istorijos, žymiųjų gamtininkų biografijos, higienos ir talpinti juos įvairiuose moksleivių laikraščiuose. Padėti ruošti medelių sodinimo, pavasario ir kt. gamtos globai skirtas dienas. Aktyviai dalyvauti tarpmokykliniuose gamtininkų suvažiavimuose.
Jeigu jums rūpi gamta, jeigu norite prisidėti išsaugant ir puoselėjant ją, kviečiame tapti mūsų komandos nariu.
Jaunųjų miško bičiulių būrelių, mokyklinių girininkijų nariais gali būti 1-12 klasių moksleiviai, darželinukai, pritariantys sambūrio tikslams ir veiklos formoms.
Pastaraisiais mokslo metais jaunųjų miško bičiulių gretos pagausėjo - užregistruoti du nauji būreliai Skapiškio vidurinėje mokykloje. Rajono sambūris vienija daugiau kaip 250 moksleivių iš 19 būrelių.

Jeigu domitės informacija apie jaunuosius miško bičiulius ir jų veiklą, arba norite tapti jaunuoju miško bičiuliu, parašykite mums laiškutį.

Jūsų laiškutis:*
Siųsti


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena