Arboretumas


 

Dubravos arboretumas - tai dendrologinė kolekcija, kurioje kaupiami, saugomi ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės ir introdukuotos dendrofloros augalai.

Įkurtas 1958 metais kaip Dubravos miškų tyrimo stoties (dabar Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija) padalinys. 1996-2004 metais arboretumas priklausė Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centrui, nuo 2005 metų - Dubravos eksperimentinei-mokomajai miškų urėdijai. 2000 metais Dubravos arboretumui Aplinkos ministro įsakymu suteiktas dendrologinės kolekcijos statusas, jis paskelbtas saugomu gamtos objektu. Arboretume kaupiami ne tik tipinių rūšių bei registruotų kultivarų atstovai, bet ir Lietuvoje rastų savaiminių mūsų medžių formų, taip pat ir vietinių bei introdukuotų augalų atmainų su pastebimais morfologiniais pakitimais pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu trylikos rūšių ir 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu - dar aštuoniolikos rūšių Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo augalai bei jų grupės įtraukti į Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą.


Arboretumas užima 47,8 hektarų plotą Kauno rajone greta Vaišvydavos gyvenvietės, tarp kelių, iš Kauno vedančių į Prienus ir į Girionis. Kitapus kelio vaizdingoje Kauno marių pakrantėje 1960 metais įkurtas Girionių parkas - didžiausias (110,8 ha) pokario metais įveistas ir vienas jauniausių parkų Lietuvoje.
Dubravos arboretumo misija - kaupti, tirti ir eksponuoti savaiminius ir introdukuotus sumedėjusius augalus, gausinti dendrofloros įvairovę Lietuvoje, sudaryti sąlygas mokslo tyrimams, mokymui ir visuomenės švietimui.

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. liepos 1 d. įsakymu arboretumas prijungtas prie Dubravos EMMU medelyno, arboretumo viršininko pareigybė panaikinta. 


Personalas:
Renata Vaškevičienė

Kontaktai:
Adresas: Miškininkų g. 7, Vaišvydava, LT 53106, Kauno raj.
Telefonai: 8 37 383557, +370 616 85232

Faksas: 8 37 383566
El. paštas: arboretumas@dumu.lt


Lankymas
Dubravos arboretumo lankymas nemokamas. Kai kurie arboretumo skyriai (pušūnų ir erikinių augalų kolekcija, introdukcinis-karantininis medelynas bei retųjų medžių ir krūmų ekspozicija) lankomi tik iš anksto susitarus. Dėl ekskursijų, informacijos, augalų tyrimų, medžiagos rinkimo dauginimo, mokslo ar mokymo tikslams prašome kreiptis į arboretumo darbuotojus.


Arboretumo augalai

 

Tunbergo raugerškis (Berberis thunbergii DC.)

Paprastieji klevai 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')

 

Paprastoji potujė (Microbiota decussata Kom.)

 

Sodinis hamamelis (Hamamelis virginiana L.)

 

Europinis pūkenis (Cotinus coggygria Scop.)

 

Trilapė ptelija (Ptelea trifoliata L.)

 

Fontanezija (Fontanesia phillyreoides Labill.)

 

Paprastasis beržas 'Youngii' (Betula pendula 'Youngii')

 

Putinalapis pūslenis (Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.)

 

Zyboldo obelis (Malus sieboldii (Reg.) Rehd.)

 

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.)

 

 

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.)

 

Korėjinis kėnis (Abies koreana Wills.)

 

Totorinis klevas (Acer tataricum L.)

 

 

 

 


Žiema arboretume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena