Kuro girininkija


Girininkijos charakteristika

Girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 3209 ha miškų. 2013 m. sausio 1 d. miškų plotai pagal nuosavybės formas paskirstyti taip:

                                                      Miškų plotai pagal nuosavybės formas

 Naudotojai
Bendras plotas 
 %
 Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai 284689 
 Kiti miškų urėdijos valdomi plotai 4,5 -
 Privatūs ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai 356 11
 Kitų juridinių asmenų valdomi miškai 1 -
 Iš viso: 3209 100


Girininkijos veiklos teritorijoje valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 50 kvartalų. Vidutinis kvartalo plotas 57 ha. Inventorizacijos metu išskirti 1689 taksaciniai sklypai. Vidutinis sklypo plotas -1,7 ha.

 

                                              Miškų suskirstymas į miškų grupes ir pogrupius

 Miškų grupės ir pogrupiai
 Valstybinės  reikšmės  miškai (ha) 
 
 Bendras
 plotas
 Miško 
 žemės
 plotas
 Medynų
 plotas
 II grupės (specialios paskirties) miškai 44,244,1 43,0 
  A) Ekosistemų apsaugos miškai 44,244,1 43,0 
   - genetiniai draustiniai 43,343,2 42,1 
   - priešeroziniai miškai 0,90,9 0,9 
 III grupės (apsauginiai) miškai 227,1220,2 206,1 
   - kelių apsauginės ir estetinės reikšmės miškai 4,5 4,54,5 
   - vandens telkinių apsaugos miškai 210,8204,1  196,9
   - miško sėkliniai medynai 11,811,6 4,7 
 IV grupės (ūkiniai) miškai 2575,02545,2 2466,7 
   - ūkiniai miškai 2575,02545,2 2466,7 
 Iš viso: 2846,32809,5  2715,8

                                                                                    Medynų charakteristika
 
 Medynai                      Plotas              
Vidutiniai rodikliai  
ha  %    
   amžius  
  bonitetas  
  skalsumas  
Tūris m³/ha
Tūrio prieaugis m³/ha
 visų medynų
 brandžių
 medynų
Pušis
1593
59
69
1,6
0,8
300
381
7,54
Eglė
404
15
41
1,5
0,81
239372
8,94
Maumedis
4
0,2
22
1A
0,6
150
-
8,74
Beržas
253
9
45
1A,7
0,74
202
297
7,49
Juodalksnis
461
17
47
1A, 6
0,78
270
385
8,08
Iš viso:
2716
100
59
1,3
0,79
277
369
7,84
Urėdijos vidut.
12386
 57
1,0
0,77
267
362
7,54


Saugomi kraštovaizdžio ir rekreacijos objektai miško žemėje

Objekto pavadinimas Kvartalai (Sklypai) 
 1863 metų sukilėlių kapai 27(6)
 Lietuvos partizanų žuvimo vieta 6(25)
 Lietuvos partizanų žeminės 17(23)
 Uoksiniai medžiai 26(13)
 Kurtinių tuokvietės 9(3, 43, 45 - 48); 16(1-2, 4-8)
 Lizdavietės 17(16), 22(2), 35(17), 48(2)
 Poilsio aikštelės 1

Lietuvos miškų instituto mokslinio tyrimo objektų, esančių Kuro girininkijoje sąrašas

 

Objekto numeris, pavadinimas Kvartalas  Sklypas
 Miško dirvožemių, tipologijos ir hidrologijos skyrius  
 Vandens balanso tyrimai įvairių parametrų griovių baseinuose 9; 15;16; 17
 
 Kiti tyrimo bareliai  
 2025 6 43,47
 3 8 6
 316 6 6

 

 


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena