Sutarčių viešinimas


 

  Pėsčiųjų-dviračių tako statybos sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Elektros energijos pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Melioracijos griovių valymo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Judriojo telefono ryšio paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Kalniškių kelio rekonstrukcijos darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Metalinių stovų padėklams pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Miško kelių taisymo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Agrochemijos produktų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Arboretumo tvenkinio išvalymo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Vielos tinklo ir sąsagų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Skiepytų ąžuolo sodinukų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Medinių kuolų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Apsaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Žvyro pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Ūkinės veiklos įvertinimo paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Trąšų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Teisinių paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf

  Persodinimo įrenginio pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Agrochemijos produktų pirkimo sutartis ir pasiūlymas (.zip)

  Trąšų pirkimo sutartis ir pasiūlymas (.zip)

  Krautuvo pirkimo sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Eksploatacinių medžiagų pirkimo sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Biuro popieriaus pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Kanceliarinių prekių pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Higienos prekių pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

  Tepalinių alyvų pirkimo sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Durpių substrato pirkimo Sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Durpių substrato pirkimo sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Skiedros gamybos sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Kadastrinių matavimų sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Biržių atrėžimo paslaugų sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Šilėnų girininkijos miško kelio rekonstrukcijos projekto parengimosutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  9. Apsaugine signalizacija. (pdf)

 Medienos ruošos ir miškų ūkio darbų pasliūlymai ir sutartys

   Šilėnų girininkija:                                                                                         Vaišvydavos girininkija:

            Medienos ruoša                                                                       Medienos ruoša

                         Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                             Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)

                         Sutartis  UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                                 Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)

            Miškų ūkio darbai                                                                     Miškų ūkio darbai

                         Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                             Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)

                         Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                                  Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)

  Kuro girininkija:                                                                                              Ežerėlio girininkija:

            Medienos ruoša                                                                        Medienos ruoša

                         Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                              Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)

                         Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                                    Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)

            Miškų ūkio darbai                                                                     Miškų ūkio darbai

                         Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                              Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)

                         Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)                                                   Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf)

  Pajiesio girininkija:

             Medienos ruoša

                         Pasiūlymas UAB RUGIENOJAS. (pdf)

                         Sutartis UAB RUGIENOJAS. (pdf) 

 

 Degalų pirkimo sutartis. (pdf) 

 Sutartis Lygiavertės eksploatacinės medžiagos. (pdf)

 Transporto paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 BIURO POPIERIAUS pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES PRATĘSIMO. (pdf)

 Arboretumo infrastruktūros atnaujinimo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Žvyro pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Kelių taisymo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Pasiūlymas ir sutartis Buities prekės. (pdf)

 Pasiūlymas ir sitartis Higieninis popierius. (pdf)

 Ūkinės veiklos įvertinimo paslaugų pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Kelio rekonstrukcijos projekto parengimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Biuro reikmenų pirkimo pasiūlymas ir sutartis 78. (pdf)

 Segtuvų pirkimo pasiūlymas ir sutartis 69. (pdf)

 Segtuvų pirkimo pasiūlymas ir sutartis 67. (pdf)

 Atraminių atmušų sandėliui-šaldytuvui įrengimo darbų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Elektros energijos pirkimo sutartis. (pdf)

 Vaišvydavos girininkijos miško kelio tiesimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Kelių remonto pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Pavojingų medžių iškirtimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Kadastrinių matavimų pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartis. (pdf)

 Medelyno statybos techninės priežiūros paslaugų pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Eglės sėklų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Miesto miškų tvarkymo paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Avalinės pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Elektros energijos pirkimo sutartis CPO. (pdf)

 Kelių remonto pasiūlymas ir sutartis 2. (pdf)

 Plastikinių vamzdžių pirkimo pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 Poilsiavietės projektavimo paslaugų pasiūlymas ir sutartis. (pdf)

 

Sandėlio patalpų nuomos sąlygos . (pdf)

Paraiškos forma sandėlio patalpų nuomai. (doc)

Degalų pirkimo techninės specifikacijos projektas  (pdf)

Skelbimas medkirtės-medvežės pirkimui

Medkirtės-medvežės pirkimo sąlygos

 

MIŠKŲ ŪKIO DARBŲ paslaugų pirkimo salygos 2013-2015 m

Miškų ūkio darbų paslaugų pirkimo 1-a pirkimo forma

 

Informacija apie pradedamą miškų ūkio darbų paslaugų pirkimą

Miškų ūkio darbų paslaugų pirkimo sąlygos  (pdf)

Sąlygų 1 priedas  (pdf)

Patikslintas sąlygų 1 priedas  (pdf)

Sąlygų 2 priedas  (pdf)

Sąlygų 3 priedas  (pdf)

Sąlygų 4, 5, 6 priedai  (pdf)

Sąlygų 7 priedas  (pdf)

Sąlygų 8 priedas  (pdf)

 

Medkirtės-medvežės techninė specifikacija

Miškų ūkinio darbų paslaugų techninė specifikacija 2013 m.

 

V. VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija kviečia tiekėjus pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti "Miško sodmenų, skirtų sėklinėms plantacijoms veisti, pirkimo" techninės specifikacijos projekto.

MIŠKO SODMENŲ, SKIRTŲ SĖKLINĖMS PLANTACIJOMS VEISTI, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, (doc)

Skelbimas apie pradedama MISKO SODMENU, SKIRTU SEKLINIU PLANTACIJU VEISIMUI,pirkima,  (pdf)

Skelbimas apie pradedama misko sodmenu pirkima 2012-05-29

VI Kauno misku uredijai kvietimas pateikti pasiulyma MISKO SODMENU pirkimui

 

III. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos sodmenų pirkimas.

Skelbimas apie pradedama misko sodmenu pirkima  (PDF)

Salygos misko sodmenims pirkti  (PDF)

Informacija apie nustatyta laimetoja sejinuku pirkimui (PDF)

Informacija apie sudarytas sutartis sodmenims pirkti  (PDF)

 

II. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos skelbimas apie pradedamą pirkimą sodmenų miško atkūrimui, likviduojant 2010-08-08 audros padarinius

 

Skelbimas apie pradedamą pirkimą  (PDF)

Supaprastinto atvirojo konkurso sodmenims miško atkūrimui, likviduojant 2010-08-08 audros padarinius, pirkti sąlygos  (PDF)

Skelbimas apie nustatyta laimetoja sodmenu pirkimui likviduojant audros padarinius  (PDF)

I. VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos degalų pirkimas.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą  (PDF)

Supaprastinto atvirojo konkurso degalų pirkimo sąlygos  (PDF)

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį  (PDF)

Skelbimas apie sudarytą sutartį degalams pirkti  (PDF)

 

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena