Darbo užmokestis


                              VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos darbuotojų darbo užmokestis
                                                                                      (neatskaičius mokesčių)
 

 

Eil.
Nr.
 Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų skaičius
  Darbo užmokesčio vidurkis per mėn.
 20102011 2012
2013
2014
 2015
2016
 2010
2011
2012
2013
2014 20152016
 1 Miškų urėdas         
1 1
11
1
1
1
 6086
6887
6896
7695
7262  2099 2182
 2 Miškų urėdo pavaduotojas
1
1
1
-
-
 --
 517464876463
-
-
 --
 3 Padalinio vadovas
10
10
10
 10 10 108 3283
4018
3843
3884
3931
 1122 1262
 4 Padalinio vadovo pavaduotojas6
6
6
6
6
 67
 2721 3071
2584
2852
2812
 722 813
 5 Vyriausiasis specialistas
1
1
1
2
2
 21
 43434441
4903
6536
6626
 1861 1871
 6 Specialistas21
21
22
20
20
 1918
 1810
2212
2361
2331
2404
 699815
 7 Darbininkas58
59
55
52
53
 5149
 18111838
1892
1948
2017
 520 557

 

Bendras darbo užmokesčio fondas

2010 m. - 2615,7 tūkst. Lt,

2011 m. - 2904,8 tūkst. Lt

2012 m. - 2832,4 tūkst. Lt

2013 m. - 2695,1 tūkst. Lt

2014 m. - 2780,2 tūkst. Lt

2015 m. - 737,7 tūkst. €

2016 m. - 742,- tūkst. €

 

Vidutinis darbuotojų skaičius

2010 m. - 101 darbuotojas

2011 m. - 100 darbuotojų

2012 m. - 96 darbuotojai

2013 m. - 91 darbuotojas

2014 m. - 92 darbuotojai

2015 m. - 89 darbuotojai

2016 m. - 87 darbuotojai  

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2010 m. - 2247 Lt,

2011 m. - 2313 Lt.

2012 m. - 2327 Lt

2013 m. - 2468 Lt.

2014 m. - 2518 Lt.

2015 m. - 650,8 €

2016 m. - 710,8 €


 


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena