ES medienos reglamentas


VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos miškų plotai, kuriuose vykdoma medienos ruoša bei iš kurių mediena yra patiekiama ES rinkai
 
 Miško plotai
 Rinkai pateiktos medžių rūšysParduodamo produkto tipas  Sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose nurodomas žymėjimas  
Patikėjimo teise valdomi miškai 13555 ha;                                                                     

Miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui 345 ha


 Paprastasis ąžuolas (Quercus robur)4403 91 10PJ-Ą
 Beržas (Betula spp.)4403 99 51PJ-B
 4403 99 59
PP-B
 4403 99 59
FN-B
 Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior)4403 99 95
PJ-U
 Paprastoji eglė (Picea abies)4403 20 11
PJ-E
 4403 20 19
PP-E
 Paprastoji pušis (Pinus sylvestris)4403 20 31
PJ-P
 4403 20 39
PP-P
 Juodalksnis (Alnus glutinosa)4403 99 95
PJ-J
 4403 99 95
PP-J
 4403 99 95
FN-J
 Drebulė (Populus tremula)4403 99 10
PJ-D
 4403 99 10
PP-D
 Baltalksnis (Alnus incana)4403 99 95
PJ-D
 4403 99 95
PP-D
 Paprastoji eglė (Picea abies), paprastoji pušis (Pinus sylvestris)                                                                                   
4403 20 99 PM-Sp
 Beržas (Betula spp.), juodalksnis (Alnus glutinosa), drebulė (Populus tremula), baltalksnis (Alnus incana) 4403 99 95
PM-Lp
 Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.).4403 99 95
ML-I
 Juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea).4403 99 95
ML-II
 Drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies).4403 99 95
ML-III
 Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.), juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea), drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies), paprastasis lazdynas (Corylus avellana).4401 10 00
 KA arba "Kirtimo atliekos"
 


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena