Ežerėlio girininkija


Girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 4923 ha miškų. 2013 m. sausio 1 d. miškų plotai pagal nuosavybės formas paskirstyti taip:

Miškų plotai pagal nuosavybės formas 

Naudotojai   
                          Bendras plotas                            
% 
 Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai 313864
 Kiti miškų urėdijos valdomi plotai 10,1 
 Privatūs ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai                                1531 31
 Kitų juridinių asmenų valdomi miškai244
5
Iš viso: 4923  100

  Girininkijos veiklos teritorijoje valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 71 kvartalą. Vidutinis kvartalo plotas 44 ha. Inventorizacijos metu išskirti 1934 taksaciniai sklypai. Vidutinis sklypo plotas -1,6 ha.

Miškų suskirstymas į miškų grupes ir pogrupius 

Miškų grupės ir pogrupiai              
                               Valstybinės reikšmėsmiškai
 bendras
 plotas              
 miško
 žemės
 plotas            
medynų plotas 
 II grupės (specialios paskirties) miškai                                                           785,5778,9
 752,0
 A) Ekosistemų apsaugos miškai  324,5318,1
314,9
 - genetiniai draustiniai  6,66,4
6,3 
 - priešeroziniai miškai  11,511,4
11,4

 B) Rekreaciniai miškai

 461,0460,8 437,1
 - miško parkai
 461,0460,8
437,1
 III grupės (apsauginiai) miškai  129,0118,7 103,0 
 - sėkliniai medynai 7,06,6 
 - vandens telkinių apsaugos zonų miškai 122,0112,1  103,0
 IV grupės (ūkiniai) miškai 1821,81790,9  1711,1
 - ūkiniai miškai  1821,81790,9 1711,1 
 Iš viso  1959,21918,0 1822,3 

Medynų charakteristika (valstybinės reikšmės miškai)

 

 

 

 

 Medynai   PlotasVidutiniai rodikliai  
 ha   % Amžius Bonitetas skalsumas Tūris m³/ha
 Tūrio prieaugis m³/ha 
Visų medynų
Brandžių medynų
Pušis
1686
56
72
1,20,77
328
436
7,78
Eglė
557
19
54
1,2
0,79
246
380
7,2
Maumedis
2,9
0,1
19
1A
0,8
196
 11,4
Ąžuolas13,5
0,5
69
1,0
0,65
226
 6,01
Uosis
2,8
0,1
55
1,3
0,54
129 4,21
Beržas
299
10
51
1A, 5
0,71
197
278
6,82
Juodalksnis
239
8
42
1A, 9
0,74
189
339
5,64
Drebulė
13
0,4
49
1A, 5
0,57
210
 7,2
Baltalksnis
31
1
40
1,3
0,59
176
251
5,77
Liepa
132
4,4
77
1A, 4
0,65
347
378
6,24
Kitos
4
       
 Iš viso:
 2980100
64
1,1
0,76
286
356
7,3
 Urėdijos vidut.
 12386 57
1,0
0,77
267
362
7,54


Saugomi objektai miško žemėse

 Objekto pavadinimas                                                                        Kvartalai (Sklypai)                                                             
 Kapas 29(32)
 Poilsio aikštelės  81(10)

 Lietuvos miškų instituto mokslinio tyrimo objektų, esančių Ežerėlio girininkijoje sąrašas

 Objekto numeris, pavadinimasKvartalas             Sklypas 
 Miško resursų ir ekonomikos skyrius  
 90EK5214
 91EK 726 
 Miško genetikos ir atkūrimo skyrius  
Įvairių šeimų ir kilmių pušies ir maumedžio želdiniai 51 17,18,19,20      
 Eglės sėklinių plantacijų klonų ir Mociškių populiacijos palikuonių bandymai              29
 Beržo pliusinių medžių palikuonių bandymai  57 24,25,26
 Pušies įvairaus tankumo ir sodinimo vietų išdėstymo želdiniai 80
 Kiti tyrimo bareliai  
 4 11 36
 2 11 35
 5 11 6

 
VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena