Kankorėžiu aižykla


Senoji aižykla 

Įkuriant Miško selekcijos ir sėklininkystės centrą (anksčiau buvęs prie Dubravos EMMU), atsirado poreikis pastatyti stambią kiek įmanoma modernesnę kankorėžių aižyklą , kadangi šiame centre buvo planuojama aižyti kankorėžius daugelio Lietuvos miškų ūkių. Todėl didelėmis tuometinių Miško selekcijos ir sėklininkystės centro vyriausiojo miškininko Algirdo Kažemėko, vyriausiojo mechaniko Stepono Štulo, šaltkalvio - elektriko Algio Vitkūno pastangomis, nesant nei projekto, nei jokios įrengimų techninės dokumentacijos, tik apžiūrėjus veikiančią aižyklą Baltarusijos Lydos miškų ūkyje, 1975 metais Dubravos medelyne buvo pastatyta gana moderni naši kankorėžių aižykla. Per pirmuosius ketverius savo veiklos metus ji perdirbo 550 tonų pušies ir eglės kankorėžių. Tačiau, norint aptarnauti beveik visus šalies miškų ūkius, aižyklos pajėgumas buvo per mažas. Todėl aižyklą teko rekonstruoti. 1989 m. pastatytas aižyklos priestatas, kur sumontuota nauja kankorėžių džiovinimo kamera su penkiomis lentynų eilėmis. Po rekonstrukcijos aižyklos pajėgumas labai išaugo. Aižymo apimties maksimumas buvo pasiektas 1992 - 1993 m., kai per sezoną išaižyta 650 tonų pušies ir eglės kankorėžių. Pastaraisiais metais aižymo apimtis Dubravos medelyno aižykloje nusistovėjo - apie 200 tonų per sezoną, ir svyruoja pušies ir eglės derliaus ir nederliaus metais. Kadangi Lietuvos vakaruose, kur vyrauja eglynai, yra išsidėstę dar 11 veikiančių kankorėžių aižyklų, o Dubravos aižykla aptarnauja daugiausia pietinės ir rytinės dalies miškų urėdijas, čia aižoma daugiau pušies nei eglės kankorėžių. Netgi išaižę kankorėžius savose aižyklose, dauguma miškų urėdijų sėklas išvalyti veža į Dubravą, nes jų aižyklose sėklų valymo įrengimai susidėvėję ir dirba neefektyviai. Dubravos aižykloje paruošiamos sėklos yra aukštos kokybės, jų švarumas siekia 98 - 99 %. 

 

Naujoji - modernizuota aižykla 

Dubravos medelyno kankorėžių aižykla yra didžiausia ir moderniausia Lietuvoje, derliaus metais galinti išaižyti daugiau nei 600 tonų kankorėžių. Prie aižyklos pastatyta talpi kankorėžių saugykla, įdiegta kankorėžių laikymo specialiose dėžėse technologija, įruoštas šlapias sėklų nusparninimo būdas, įsigyta moderni naši sėklų valymo mašina GS-600/3, laboratorinė sėklų valymo mašina LA-LS, skirta mažoms sėklų siuntoms valyti, bei įrenginys LA-K, skirstantis švarias sėklas į keturias frakcijas pagal sėklų masę. Pastaruoju metu aižykla modernizuojama, montuojant švedų firmos NOMEKO sėklų ruošimo įrenginius su visiškai automatizuota kankorėžių džiovinimo kamera, moderniu įrenginiu įvairių šiukšlių išvalymui iš kankorėžių, specialiu sėklų nusparninimo įrenginiu. 

Kankorėžių aižykla teikia šias paslaugas: 

Paslaugos pavadinimas Atliekamos operacijos: 
Pušies ir eglės kankorėžių aižymas ir pilnas sėklų paruošimasKankorėžių priėmimas, supylimas į sandėliavimo dėžes, jų priežiūra iki džiovinimo, kankorėžių džiovinimas, aižymas, sėklų „šlapias" nusparninimas, sėklų išvalymas, džiovinimas, taravimas, pavyzdžių paėmimas sėklų kokybei tirti bei jų pateikimas Valstybinės miškų tarnybos, miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriui.
Maumedžio kankorėžių aižymas ir pilnas sėklų paruošimasKankorėžių priėmimas, svėrimas, supylimas į sandėliavimo dėžes, jų priežiūra iki džiovinimo, kankorėžių aižymas NOMEKO technologija, sėklų nusparninimas NOMEKO technologija, sėklų išvalymas, džiovinimas, taravimas, pavyzdžių paėmimas sėklų kokybei tirti bei jų pateikimas Valstybinės miškų tarnybos, miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriui, dokumentų tvarkymas.
Beržo žirginių, juodalksnio kankorėžių aižymas ir pilnas sėklų paruošimasKankorėžių priėmimas, svėrimas, supylimas į sandėliavimo dėžes, jų priežiūra iki džiovinimo, kankorėžių aižymas NOMEKO technologija, sėklų nusparninimas NOMEKO technologija, sėklų išvalymas, džiovinimas, taravimas, pavyzdžių paėmimas sėklų kokybei tirti bei jų pateikimas Valstybinės miškų tarnybos, miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriui, dokumentų tvarkymas.
Eglės, pušies ir juodalksnio sėklų išvalymas (be nusparninimo)Žaliavos priėmimas, svėrimas, sėklų valymas, taravimas, dokumentų tvarkymas.
Pušies ir eglės sėklų nusparninimasŽaliavos priėmimas, svėrimas, sėklų nusparninimas NOMEKO technologija, sėklų džiovinimas po nusparninimo, taravimas, dokumentų tvarkymas.
Pušies ir eglės sėklų suskirstymas į frakcijas pagal masęŽaliavos priėmimas, svėrimas, suskirstymas į frakcijas pagal masę, sėklų taravimas, dokumentų tvarkymas.

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena