Miškų sertifikavimas


  LegalSource audito ataskaita (pdf)

  NEPCon Interim Standard Lithuania 12AUG14 LIT (pdf)

  Dėl miškų urėdijos įsipareigojimo laikytis FSC principų (pdf)

  Miškų sertifikavimas

  Ypatingos vertės miškai (YVM)

  Miškų priešgaisrinė apsauga

  Miškų sėklų ruošos stebesena

  Miškų atkūrimo ir įveisimo stebėsena

  Miškų naudojimo stebėsena

  Parodomųjų bandomųjų želdinių būklės įvertinimas ir aprašymai (pdf)

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena