Pajiesio girininkija


Girininkijos charakteristika

Girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 4369 ha miškų. 2013 m. sausio 1 d. miškų plotai pagal nuosavybės formas paskirstyti taip:

                                                        Miškų plotai pagal nuosavybės formas

Naudotojai 
Bendras plotas 
 Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai 2090 48
 Kiti miškų urėdijos valdomi plotai 5 
 Privatūs ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai 2139 49
 Kitų juridinių asmenų valdomi miškai 1353
 Iš viso 4369 100

Girininkijos veiklos teritorijoje valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 83 kvartalus. Vidutinis kvartalo plotas 25 ha. Inventorizacijos metu išskirti 1436 taksaciniai sklypai. Vidutinis sklypo plotas -1,5 ha.

                                                                Miškų suskirstymas į miškų grupes ir pogrupius

Miškų grupės ir pogrupiai 
 Valstybinės  reikšmės  miškai (ha)
 
bendras
plotas 
miško
žemės
plotas 
medynų
plotas 
 II grupės (specialios paskirties) miškai 3,93,9 3,9
 A) Ekosistemų apsaugos miškai 3,93,9 3,9
 - genetiniai draustiniai 3,93,9 3,9
  III grupės (apsauginiai) miškai 133,7132,0
115,3
 - sėkliniai medynai 16,616,6
3,6
 - vandens telkinių apsaugos zonų miškai117,1115,4111,7
 IV grupės (ūkiniai) miškai 1952,71932,1
1814,3
  - ūkiniai miškai 1952,71932,1
1814,3
 Iš viso 2090,32068,01933,5


Detalesnis pasiskirstymas į grupes ir pogrupius pateiktas lentelėje "Žemės pasiskirstymas pagal naudmenas" 3 priede, o pagal kvartalus ir sklypus 4 priede.

                                                                Medynų charakteristika (valstybinės reikšmės miškai)

 Medynai                Plotas             
Vidutiniai rodikliai
ha
%
  amžius  
  bonitetas  
   skalsumas    Tūris, m³/ha
Tūrio prieaugis m³/ha
  visų medynų  
 brandžių medynų
Pušis
11
0,6
45
1A, 4
0,76
222
 5,8
Eglė
933
48,3
41
1,1
0,78
208
354
7,91
Ąžuolas
52
2,7
33
1,1
0,7
102
240
3,37
Uosis
6
0,3
65
1A, 4
0,67
222
 6,92
Beržas
332
17,1
44
1A, 20,81
239
346
10,3
Juodalksnis
423
21,9
55
1A, 2
0,7
265
346
7,44
Drebulė
141
7,3
55
1A, 0
0,78
349
439
10,5
Blatalksnis
11
0,6
22
1,1
0,54
92
160
4,73
Liepa
12
0,6
56
1,3
0,66275
352
7,02
Skroblas
10
0,5
61
1,8
0,73
184
191
6,31
Iš viso:
1934
100
46
1A, 6
0,76
233
358
8,23
Urėdijos vidut.
12386
 57
1,0
0,77
267
362
7,54

Vidutinis medynų bonitetas 1,3. Našūs medynai (1A ir 1 bonitetų) užima 51,4 % (7 priedas).

Vidutinis medynų skalsumas - 0,75. Retų medynų (0,3-0,5 skalsumų) yra 13,4 %, (iš jų 0,3-0,4 skalsumų 4,5 %), vidutinio tankumo (0,6-0,7) - 35,2 % ir tankių (0,8 ir daugiau) 51,4 %. Medynų su antru E ardu yra 11 %, su antru uosio ardu - 2 % (8 priedas).

Girininkijos teritorijoje inventorizuota 90 ha plotas, kuriame yra Jiesios valstybinis kraštovaizdžio draustinis. Pagal nuosavybę jo plotas pasiskirsto taip: 85 ha yra privačiuose ir skirtuose nuosavybės teisių atkūrimui miškuose, o 5 ha priskirti kolektyvinių sodų miškams.

Saugomi kraštovaizdžio objektai miško žemėje

 

 Objekto pavadinimasKvartalai (Sklypai) 
 1916 metų senkapiai 37 (9)
 Plokštinis  kapinynas                                                                61 (15)
 Lizdavietės14(12), 16(8), 24(17), 29(7), 38(2), 54(2), 150(5), 151(3,4),
152(4), 157(7), 162(7,8), 163(4), 167(4), 169(5), 172(5),
174(7, 11), 176(6), 178(8), 179(3), 183(8), 184(9, 14), 185(13)

Lietuvos miškų instituto mokslinio tyrimo objektų, esančių Pajiesio girininkijoje sąrašas
Objekto numeris, pavadinimas  Kvartalas(Sklypas)                                                                        
 Miško ekologijos ir miškininkystės skyrius                                          
 2R-A 152(1)
 225-A, 226-C, 227-D, 228-P 186(5)
 


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena