Selekcinių sodmenų


SELEKCINIŲ SODMENŲ IŠAUGINIMAS

Meistrė Eugenija Klimavičienė

Tel.+370 37 383143; +370 615 36654

Fax. (837) 383-566


El. paštas. selekcija@dumu.lt


Adresas: Miškininkų-7, Vaišvydavos k., Kauno r.


http://www.dumu.lt

 

  
     Dubravos urėdija jau nuo 1969 m. pradėjo miško selekcijos ir sėklininkystės darbus. Tuometinėje Dubravos miškų tyrimo stotyje įsikūrusio Miško sėklininkystės ir selekcijos centro darbuotojai iš naujo įvertino anksčiau miškų ūkiuose atrinktus bei atrinko naujus rinktinius pagrindinių rūšių medžius.
Lietuvos miškuose buvo išskirta šimtai hektarų miško sėklinių medynų ir nuo rinktinių pušų, eglių, maumedžių, ąžuolų, juodalksnių bei kitų medžių paimtais įskiepiais Dubravos medelyno šiltnamiuose paskiepyta šimtai tūkstančių medelių, kurie panaudoti Dubravos ir visos Lietuvos miškų ūkių miško sėklinėms plantacijoms įveisti. Dubravos urėdijoje įveista 23,3 ha miško sėklinių plantacijų, 35 ha - klonų rinkinių, išskirta 40,7 ha miško genetinių draustinių bei 23,2 ha sėklinių medynų, pasodinta 16 ha palikuonių bandomųjų želdinių, atrinkti 159 rinktiniai medžiai.
Miškų urėdijoje įsteigto Selekcinių sodmenų išauginimo padalinio darbuotojai selekcinius sodmenis miško sėklinių plantacijų įveisimui išaugina visoms Lietuvos miškų urėdijoms. Šio padalinio šiltnamiuose auga karpotojo beržo sėklinė plantacija, kurioje izoliuotai nuo aplinkos įtakos ruošiamos beržo sėklos aukštos selekcinės vertės sodinukams išauginti. Šių vertingų beržo sėklų ar iš jų išaugintų sodmenų gali įsigyti visos Lietuvos miškų urėdijos, privačių miškų savininkai, kitų šalių miškų augintojai.
 

Karpuotojo beržo sėklinė plantacija šiltnamyje.

Beržo sėklinėje plantacijoje lankosi pasitarimo miško želdymo

klausimais dalyviai 2012-05-24.

  

 

Selekcinių sodmenų išauginimo padalinio šiltnamiai.

 

Skiepyti sodinukai, miško sėklinėms plantacijoms įveisti, auginami

SSIP šiltnamiuose.

 

  

 

Įskiepiai selekciniams sodmenims ruošiami nuo

rinktinų medžių visuose Lietuvos miškuose.

 
  

 

2016 m. pradėtas eksperimentinis juodalksnio ir karpotojo beržo skiepijimas uždaroje patalpoje vasario - kovo mėnesiais. Skiepijimas vyksta miško sodmenų sandėlio-šaldytuvo sodinukų rūšiavimo patalpoje.

 

  Skiepijama konteineriuose pasodintus sėjinukus.

  

 

 Sodmenų sandėlio-šaldytuvo patalpose įrengtas minišiltnamis įskiepintiems sodinukams auginti iki įskiepių pilno prigijimo.

 

 Skiepytiems sodinukams mimišiltnamyje palaikoma reikalinga temperatūrair drėgmė.

 

 

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena