Šilėnų girininkija


Girininkijos charakteristika

Girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 2861 ha miškų. 2013 m. sausio 1 d. miškų plotai pagal nuosavybės formas paskirstyti taip:

                                Miškų plotai pagal nuosavybės formas

 Naudotojai Bendras plotas, ha
 % 
 Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai 2441 86
 Kiti miškų urėdijos valdomi plotai 7,4 
 Privatūs ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai   401 14
 Kitų juridinių asmenų valdomi miškai 11 
 Iš viso: 2861 100

Girininkijos veiklos teritorijoje valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 67 kvartalus. Vidutinis kvartalo plotas 36 ha. Inventorizacijos metu išskirti 1638 taksaciniai sklypai. Vidutinis sklypo plotas -1,5 ha.

                                                  Miškų suskirstymas į miškų grupes ir pogrupius

 Miškų grupės ir pogrupiaiValstybinės reikšmės miškai (ha) 
 Bendras
 plotas
Miško
žemės
plotas
 Medynų
 plotas
 II grupės (specialios paskirties) miškai 622,6 586,6 509,7
 A) Ekosistemų apsaugos miškai 497,3 467,7404,0 
    -draustiniai (jų dalys) su 2-os grupės ūkiniu rėžimu 492,8463,2 399,5 
    -genetiniai draustiniai 4,54,5 4,5 
 B) Rekreaciniai miškai125,3 118,9 105,7 

    -miško parkai 

 99,594,0 85,1 
    -rekreaciniai miško slypai 25,824,9 20,6 
 III grupės (apsauginiai) miškai 183,7182,3 143,4 
    -draustinių miškai 10,110,1 8,2 
    -valstybinių parkų apsauginių zonų miškai 128,6127,8 110,7 
    -valst. rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai 1,21,2 1,2 
    -vandens telkinių apsaugos zonų miškai 29,028,9 15,2 
    -miško sėkliniai medynai 14,814,3 8,1 
 IV grupės (ūkiniai) miškai 1634,9 1602,1 1490,8 
    -ūkiniai miškai 1634,91602,1 1490,8 
 Iš viso: 2441,22371,0 2143,6 

 

                                                                       Medynų charakteristika (valstybinės reikšmės miškai)

Medynai             Plotas         
Vidutiniai rodikliai
 
 ha % 
    amžius        bonitetas       skalsumas    Tūris m³/ha 
 Tūrio prieaugis m³/ha
 visų medynų brandžių medynų
 Pušis735 34 73 1A, 6
0,76 366
432
9,1
 Eglė778
36
47
1, 4
0,77
 230 345 7,1
 Maumedis17 0,8
50
1A, 4
0,7
358
 12,3
 Ąžuolas100
4,7
56
1A, 5
0,73
240
 7,9
 Uosis6
0,3
52
1A, 8
0,65
187
 6,5
 Beržas223
10,4
40
1A, 5
0,72 168
 304 7,1
 Juodalksnis165
7,7
38
1A, 6
0,74
195
402
6,7
 Drebulė15 0,7
33
1A, 5
0,7
165
403
7,4
 Baltalksnis50
2,3
38
1A, 9
0,66
186
220
6,6
 Liepa16
0,7
57
1A, 9
0,69
310
 7,5
 Kitos39
       
 Iš viso :
2144
100
55
1,0
0,75
267
352
 7,8
 Urėdijos vidut.
12386
 57
1,0
0,77
267
362
7,54

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena