Vaišvydavos girininkija


Girininkijos charakteristika

Girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 3057 ha miškų. 2013 m. sausio 1 d. miškų plotai pagal nuosavybės formas paskirstyti taip:

Miškų plotai pagal nuosavybės formas

Naudotojai  Bendras plotas, ha
 %
 Urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai 3015 99
 Kiti miškų urėdijos valdomi plotai 13,2 -
 Privatūs ir nuosavybės teisių atkūrimui skirti miškai 25 1
 Kitų juridinių asmenų valdomi miškai 3,2 -
 Iš viso: 3057 100

 

 Girininkijos veiklos teritorijoje valstybinės reikšmės miškai suskirstyti į 69 kvartalus. Vidutinis kvartalo plotas 44 ha. Inventorizacijos metu išskirti 2055 taksaciniai sklypai. Vidutinis sklypo plotas -1,5 ha.

 Miškų suskirstymas į miškų grupes ir pogrupius


 Miškų grupės ir pogrupiai  

 Valstybinės  reikšmės  miškai (ha) 
 Bendras
 plotas
 Miško
 žemės
 plotas
 Medynų
 plotas
 I grupės (gamtinių rezervatų) miškai, iš viso 119,4117,6 115,0 
    -rezervatiniai miškai 119,4117,6 115,0 
 II grupės (specialios paskirties) miškai 462,0453,1 342,6 
 A) Ekosistemų apsaugos miškai

 88,0

87,684,8
    -draustinių miškai 91,190,787,8
    -genetiniai draustiniai 3,13,1 3,0 
 B) Rekreaciniai miškai 370,9362,4 254,8 
    -miško parkai 350,7342,7 240,5 
    -rekreaciniai miško slypai 20,219,7 14,3 
 III grupės (apsauginiai) miškai 220,3217,5 189,1 
    -valst. rezervatų ir valstybinių parkų apsaugos zonų miškai 177,9175,1 171,7 
    -vandens telkinių apsaugos zonų miškai 1,01,0 0,9 
    -miško sėkliniai medynai 41,441,4 16,5 
 IV grupės (ūkiniai) miškai 2213,42176,9 1965,5 
    -ūkiniai miškai 2213,42176,9 1965,5 
 Iš viso: 3015,15965,1 2612,2 

Medynų charakteristika (valstybinės reikšmės miškai)

  Medynai            Plotas         
 Vidutiniai rodikliai
   amžius  
   bonitetas  
  skalsumas  
 Tūris m³/ha
 Tūrio prieaugis m³/ha
ha
%
visų
medynų
brandžių
medynų
Pušis
1163
44,5
68
1,2
0,8
323
426
7,53
Eglė
81831,3
38
1,3
0,78
180
391
5,11
Maumedis
37
1,4
37
1A, 3
0,8
385
585
11,5
Ąžuolas
1375,2
68
1A, 5
0,74
281
 7,63
Uosis
19
0,7
54
1A, 5
0,69
201
 6,72
Beržas
236
9
54
1A, 3
0,76
243
336
7,72
Juodalksnis
96
3,7
45
1,0
0,76
204 337
5,76
Drebulė
9
0,4
22
1A
0,61
149
335
8,64
Baltalksnis
36
1,4
48
1A, 3
0,7
242
267
7,02
Liepa
25
0,9
54
1,0
0,75
335
 8,26
Iš viso :
2612
100
55
1,1
0,78
259
381
6,76
Urėdijos vidut.
12386
 57
1,0
0,77
267
362
7,54


Valstybiniai parkai ir draustiniai miško žemėje

 PavadinimasMiško žemės plotas, ha Kvartalai (sklypai) 
 A.Rezervatinė apyrubė  
 Dubravos rezervatinė apyrubė 120,0 50(1-4, 6-16);51(15-22); 68(1-6); 69(1-13)
 B.Valstybiniai draustiniai  
 Jiesos kraštovaizdžio draustinis22,4  511(4-16)
 C.Kauno marių regioninis parkas  
 Kauno marių kraštovaizdžio draustinis 97,6 14(1-18); 15(1-9, 12-15); 16(1-2, 5,7-12); 17(1-2, 4-5, 7-10, 12-13, 15-24);18(1-11);
 Girionių rekreacinė zona 217,4 6(1-18); 7(1, 3-6, 8-21); 47(1-35); 64(1-18, 20-23); 65(1-10, 13, 16-17, 19-27, 30-38, 40, 42-54);
 Žiegždrių rekreacinė zona 11,18(1a, 2-6); 9(3-4);

10(9-11); 11(4, 6);

 Samylų rekreacinė zona 13,415(10); 16(3-4, 6, 7a, 12a, 13);

17(2a, 3, 6);

 Parko ekologinė apsauginė zona 174,68(1, 7, 14-18, 20-21, 26-29);

9(1-2, 4a, 4b, 5-19); 10(1-8, 12-19, 21-27, 29-32);

11(1-3, 4a, 7-24, 26-34);

12(1-8, 10-18); 13(1-10, 10a, 11);

 Parko gyvenamoji zona 18,2 8(9-10, 12, 22-24); 47(37-39);

 
Saugomi kraštovaizdžio ir rekreacijos objektai miško žemėje
 
 Objekto pavadinimas Kvartalai (sklypai) 
Atodangos64(18)
Sufozinis cirkas, klintys64(17)
Pakalniškių šaltinis64(11)
Pakalniškių piliakalnis64(3)
Samylų piliakalnis17(5)
Lizdavietės111(18), 144(14),
Poilsio aikštelės7(11,21), 47(25), 64(3), 65(6), 98(6), 112(1), 144(28), 124(43), 125(21);

 

Lietuvos miškų instituto mokslinio tyrimo objektų, esančių Vaišvydavos girininkijoje sąrašas

Objekto numeris, pavadinimas Kvartalas Sklypas 
 Miško ekologijos ir miškininkystės skyrius  
 242-C, 243-A
 214-A, 214-B, 214-C, 214-D, 214-E, 214-F, 214-G, 214-H, 214-I 6620 
 107-A, 108-B, 109-C, 110-D, 111-Z, 5014 
 98-C, 99-A 21
 313-A, 314, 315-T, 316 68
 1/62, 2/62 6824 
 234-L 6824 
 201-A, 202-B, 203-C, 204-D, 205-E, 206-A, 207-B, 208-C, 209-D, 210-E 8116 
 113-A, 114-B, 115-C, 116-D 9513 
 117-A, 118-C 9514, 15 
 132-B, 133-C 116
 131-A, 134-D 116
 370, 371, 372 12415, 16 
 365, 366, 367, 368, 369 12410 
 Miško resursų ir ekonomikos skyrius  
 97EK 71
 98EK 50
 Miško genetikos ir atkūrimo skyrius  
 Pušies ir eglės provenencijų, šeimų, hibridų želdiniai 12420,23 
 Skirtingų selekcinių kategorijų eglės palikuonių šeimų bandymai 53
 Įvairių pušies populiacijų bandymai 111
 Įvairių eglės populiacijų palikuonių šeimų ir mutagenezės bandymai 11113 
 Baltijos regiono eglės provenecijų bandymai 5229 
 Ąžuolo populiacijų palikuonių demonstracinis bandymas 12810 
 Pušies populiacijų palikuonių demonstracinis bandymas 1273,5-11 
 Eglės populiacijų palikuonių demonstracinis bandymas 1281-12 
 Maumedžio ir drebulės hibridų įvairaus tankumo ir mišrinimo schemų želdiniai 394,5 
 Pušies įvairaus tankumo želdiniai 12410
 Miško dirvožemių, tipologijos ir hidrologijos skyrius  
 Tręšimo įtakos poveikis miško kultūrų augimui pelkiniuose miškuose 7224 
 Nusausintų juodalksnynų vandens režimo ir vandens balanso tyrimai 11024 
 Gruntinio vandens režimo bei vandens balanso nusausintoje aukštapelkėje tyrimai 8217 
 Nusausintų pušynų, augančių tarpinio tipo pelkėse vandens režimo tyrimai 8511 
 Gruntinio vandens režimo bei vandens balanso nesausintoje aukštapelkėje tyrimai 6814 
 1-58Ą 82
 Kiti tyrimo bareliai  
 14 109
 2026 98
 2024 12727 
 1736 83
 2028 131
 2030 70


VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena