Vykdomi viešieji pirkimai


Metalinių konteinerių padėklams pirkimas

  Skelbimas apie sutarties sudarymą. (pdf)

  Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita. (pdf)

  Sutartis ir pasiūlymas. (pdf)

  Informacija apie sudarytas sutartis. (pdf)

  Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti sutartį. (pdf)

  1. Patikslintas techninės specifikacijos projektas. (pdf)

  2. Informacija apie pradedamą pirkimą. (pdf)

  3. Skelbimas apie pirkimą. (pdf)

  4. PIRKIMO SĄLYGOS. (doc)

  5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.1 (pdf)

  Techninės specifikacijos projektas. (pdf)

  Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr. 2. (pdf)

  Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.3. (pdf)

 

Medienos ruošos ir miškų ūkio darbų paslaugų pirkimas

 Įnformacija apie nustatytus laimėtojus. (pdf)

 PIRKIMO SĄLYGOS. (pdf)

 Pasiūlymo forma (1 priedas). (doc)

 Techninė specifikacija (2 priedas). (pdf)

 Pažymos forma (3 priedas). (doc)

 Pasiūlymo garantijų formos (4 ir 5 priedai). (doc)

 Pirkimo sutarčių projektai (6-7 priedai). (doc)

 Informacija apie sudarytas sutartis. (pdf)

 

 Skelbimas (pdf)

 Techninės specifikacijos projektas. (pdf)

 Informacija apie pradedamą pirkimą. (pdf)

 Pirkimo procedūrų ataskaita. (pdf)

                                                   Konteinerių užpildymo, sėjimo linijos su konteineriais pirkimas

 

 Skelbimas apie sutarties sudarymą. (pdf)

 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita. (pdf)

 Informacija apie sudarytą sutartį. (pdf) 

 Pasiūlymas. (pdf)

 Sutartis. (pdf)

 Informacija apie nustatytus laimėtojus. (pdf)

 Informacija apie pradedamą pirkimą. (pdf)

 SKELBIMAS APIE PIRKIMA. (pdf)

 PIRKIMO SALYGOS. (pdf)

1. Konteinerių užpildymo, sėjimo linijos su konteineriais pirkimas. Techninės specifikacijos projektas. (pdf)

2. Techninės specifikacijos projekto neesminiai pakeitimai. (pdf)

3. Patikslintas techninės specifikacijos projektas. (pdf)

 

Sodmenų išauginimo su apribota šaknų sistema medelyno statybos darbų pirkimas

    Įvykdytos sutarties ataskaita. (pdf)

    Sutartis. (pdf)  

1. Informacija apie nustatytus laimėtojus (medelyno statyba). (pdf)

2. Medelyno statybos pirkimo procedūrų ataskaita. (pdf)

3. Informacija apie sudarytą medelyno statybos sutartį. (pdf)

4. Medelyno statybos pirkimo sutartis. (pdf)

5. Medelyno statybos pasiūlymas. (pdf)

 

 MEDELYNO STATYBOS KONKURSO SĄLYGOS. (doc)

1. Informacija apie pradedamus pirkimus. (pdf)

2. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.1. (doc)

3. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.2. (doc)

4. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.3. (doc)

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.4. (doc)

6. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.5. (doc)

7. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.6. (doc)

8. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.7. (doc)

9. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.8. (doc)

10. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.9. (doc)

11. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.10. (doc)

12. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.11. (doc)

13. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.12. (doc)

14. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.13.  (doc)

15. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.14. (doc)

16. Pirkimo dokumentų paaiškinimas Nr.15. (doc)

17. Skelbimas dėl papildomos informacijos. (pdf)

18. Skelbimas dėl papildomos informacijos 2. (pdf)

 

Techninės specifikacijos projektas: Medelyno statybos techninės specifikacijos projektas.  (pdf)

                                                                                          I. Gamybinis pastatas 

1. Bendroji dalis.  (pdf)

2. Sklypo planas.  (pdf)

3. Statinio architektura.  (pdf)

4. Konstrukcijos.  (pdf)

5. Technologija.  (pdf)

6. Vandentiekis, nuotekos.  (pdf)

7. Šildymas, vėdinimas . (pdf)

8. Elektrotechnika.  (pdf)

9. Apsauginė signalizacija.  (pdf)

10. Automatika.  (pdf)

11. Suspaustas oras.  (pdf)

12. Dujofikavimas (laukas).  (pdf)

13. Dujofikavimas (vidus).  (pdf)

14. Statybos organizavimas.  (pdf)

15. Gaisrinė signalizacija.  (pdf)

16. Geologija.  (pdf)

17. Topografija.  (pdf)

                                                                                                     II. Šiltnamiai

1. Bendroji dalis.  (pdf)

2. Sklypo planas.  (pdf)

3. Statinio architektura.  (pdf)

4. Statinio konstrukcijos.  (pdf)

5. Technologija.  (pdf)

6. Vandentiekis, nuotekos.  (pdf)

7. Šildymas, vedinimas.  (pdf)

8. Elektrotechnika.  (pdf)

9. Apsauginė signalizacija.  (pdf)

10. Automatika.  (pdf)

11. Lauko dujotiekis.  (pdf)

12. Vidaus dujotiekis.  (pdf)

13. Statybos organizavimas.  (pdf)

14. Geologija.  (pdf)

15. Topografija.  (pdf)

                                       Miško sodmenų sandėlio-šaldytuvo statybos papildomų darbų pirkimas apklausos būdu

Sandėlio-šaldytuvo statybos įvykdytos sutarties ataskaita. (pdf)

Informacija apie sudarytas sutartis.  (pdf)

Informacija apie nustatytą laimetoją.  (pdf)

Papildomų pirkimų pasiūlymas ir sutartis.  (pdf)

Informacija apie pradedamą pirkimą.  (pdf)

Pirkimo sąlygos.  (pdf)

                                                                                                               Žemės pirkimo konkursas

 

1. Žemės pirkimo skelbimas. (pdf)

2. Žemės pirkimo sąlygos.  (pdf)

 

                                                                                                               Žemės pirkimo konkursas (neįvykęs)

1. Žemės pirkimo skelbimas. (doc)

2. Žemės pirkimo sąlygos. (doc)

 

                                                                                       Priešgaisrinio stebėjimo bokšto nuomos konkursas

 

1. Priešgaisrinio stebėjimo bokšto nuomos skelbimas  (pdf)

2. Priešgaisrinio stebėjimo bokšto nuomos konkurso sąlygos.  (pdf)

3. Paraiškos forma bokšto nuomai. (doc)

 

                                                                                Miško sodmenų sandėlio-šaldytuvo statyba

 

1. Skelbimas apie supaprastintą pirkimą  (pdf)

2. Konkurso sąlygos  (10 MB pdf)

3. Pasiūlymo A dalies forma (doc)

4. Pasiūlymo B dalies forma (doc)

5. Sandėlio-Šaldytuvo darbų žiniaraščiai (7z)

6. Techninė specifikacija  (pdf)

7. Bendroji dalis  (26 MB .pdf)

8. Sklypo planas  (pdf)

9. Architektura  (pdf)

10. Konstrukcijos  (pdf)

11. Technologinė dalis  (pdf)

12. Šalčio gamyba  (pdf)

13. Šildymas-vėdinimas  (pdf)

14. Vandentiekis, nuoteku salinimas  (pdf)

15. Elektrotechnika  (17 MB .pdf)

16. Procesų valdymas, automatizacija  (pdf)

17. Gaisrinė signalizacija  (pdf)

18. Apsauginė signalizacija  (pdf)

19. Pasirengimas statybai  (pdf)

20. Tiekėjo deklaracijos forma (doc)

21. Tiekėjo deklaracijos dėl subrangovo forma (doc)

22. Darbų vykdymo grafiko forma (doc)

23. Rangos sutarties projektas (doc)

24. Informacinis pranešimas apie pradedamą pirkimą  (pdf)

Patikslintos šaldytuvo pirkimo sąlygos  (22 MB pdf)

Skelbimas dėl saldytuvo papildomos informacijos  (pdf)

Atsakymai į dalyvių klausimus  (pdf)

Miško sodmenų sandėlio šaldytuvo statybos darbu pirkimo procedurų ataskaita . (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo pasiūlymas ir sutartis.  (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statyba Informacija apie nustatytą laimėtoją. (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statyba. Informacija apie sudarytą sutartį . (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statyba. Informacija apie nustatytą laimėtoją. (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statyba. Informacija apie sudarytą sutartį.  (pdf)

Sandėlio-šaldytuvo statybos įvykdytos sutarties ataskaita. (pdf)

 

Techninės specifikacijos projektas

1. Bendroji dalis.  (26,8 MB .pdf)

Sandėlio-šaldytuvo technines specifikacijos projektas. (doc)

Sklypo planas.  (pdf)

Architektura . (pdf)

Konstrukcijos.  (pdf)

Technologine dalis.  (pdf)

Salcio gamyba.  (pdf)

Sildymas-vedinimas.  (pdf)

Vandentiekis, nuoteku salinimas.  (pdf)

Elektrotechnika.  (16 MB .pdf)

10 Procesu valdymas, automatizacija . (pdf)

11 Gaisrine signalizacija . (pdf)

12 Apsaugine signalizacija . (pdf)

13 Pasirengimas statybai . (pdf)

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija

Dubravos regioninis padalinys


Įmonės kodas:  132340880

PVM kodas:        LT323408811

Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės

Registro centro Kauno filiale

Liepų g. 12, Girionių km. Kauno r. LT-53102

Telefonai:  8-37 547266, 8-698 50456

Faksas:      8-37 547374

El. paštas: dubrava@vivmu.lt

Statistikos

Gaisrai Ligos Mediena