Apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo laboratorija

Laboratorijoije esančioje ekspozicijoje išdėstyti mokomieji stendai, kuriuose pateikta metodinė medžiaga apie apvaliosios medienos ydas, jų matavimo būdus, ydų pavadinimų atitikmenys anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Kituose stenduose pateikta informacija apie apvaliosios medienos gaminius, jų ženklinimo, apskaitos ir kokybės klasifikavimo taisyklės.

Didžiausią ekspozicijos dalį užima natūralūs apvaliosios medienos gaminiai. Specialiuose padėkluose išdėlioti įvairių kokybės klasių pjautinieji rąstai (pušų, eglių, beržų, juodalksnių, drebulių, ąžuolų ir uosių) taip pat fanermedžiai (beržų ir juodalksnių), dektukmedžiai (drebulių), popiermedžiai bei malkinės ir plokščių medienos rietuvės. Ekspozicijoje yra 4 beviršūniai stiebai (pušies, eglės, ąžuolo ir beržo). Visa ši medžiaga yra labai naudinga mokantis identifikuoti ir matuoti apvaliosios medienos ydas, klasifikuoti gaminius kokybės klasėmis, matuoti gaminių tūrį vienetiniu ir grupiniu metodais bei racionaliai sortimentuoti stiebus. Dėl to ši mokomoji ekspozicija yra labai svarbi miškininkystės studentams bei kvalifikacijos tobulinimo kursų klausytojams. Laboratorijoje taip pat yra mokomieji eksponatais, kurie reikalingi studijuojant medienos sandaros ypatumus, jos diagnostinius požymius. Todėl čia galima studijuoti ne tik apvaliosios medienos sortimentinę struktūrą, bet ir medienos mokslą. Ekspozicija domisi miškininkystės specialistai atvystantys iš kitų šalių. Loaboratorijoje 2005 metais vyko Europos standartų komiteto (CEN/TK 175 „Apvalioji ir pjautinė mediena”) posėdis.