DU PASIGĖRIMAI- IR LIKSI BE MEDŽIOKLĖS PLOTŲ

  Po nelaimingo atsitikimo medžioklėje Joniškio rajono miškuose Aplinkos ministras pareiškė, kad po antrą kartą pasikartojusio atvejo, kai medžioklėje aptinkamas girtas medžiotojas, bus iš medžiotojų klubo ar būrelio atimami medžioklės plotai. 

   Kažkokia antialkoholinė isterija užvaldė visas naujosios valdžios institucijas, o visų problemų sprendimas -tik baudų didinimas, įvairių sankcijų, suvaržymų, draudimų taikymas. Tačiau jeigu tokiomis priemonėmis būtų galima išspręsti visas bėdas, Lietuvoje jau seniai karaliautų tvarka ir teisingumas (partijos su tokiu pavadinimu atstovas bandė įvesti tvarką aplinkosaugoje). Naujoji valdžia atėjo su lozungu mažinti turtinę atskirtį tarp jau suspėjusių praturtėti ir skurde besimurkdančių Lietuvos piliečių. Tad, kaip atrodo šioje plotmėje vienodo dydžio baudos milijonieriams ir žemiau skurdo ribos gyvenantiems piliečiams: milijonieriui didelės baudos sukelia tik kreivą šypseną, o skurdžiui, sumokėjusiam baudą už sugautą 2 cm trumpesnę nei priklauso lydekaitę, jo šeima badaus visą mėnesį. Tai gal reikia įvesti „lubas”, kiek procentų nuo gaunamų pajamų galima skirti baudoms. Tada baudos poveikis bus apylygis ir efektyvus tiek turtingam, tiek ir vargšui, kai turčius mokės dešimtis tūkstančių eurų, o biedniokas tik dešimtis. Kai vargšui tenka mokėti tūkstančius, jis pradeda garsiai juoktis ir toliau eina gaudyti lydekų… Tačiau, ar iš viso galima visas problemas išspręsti baudomis? Ko gero, pirmiausia (arba bent lygiagrečiai) reikėtų pasistengti sudaryti sąlygas oriam visų Lietuvos piliečių gyvenimui ( darbas, padorus atlyginimas, kultūrinė veikla ir kt.), tinkamai auklėti jaunąją kartą. Tačiau kai to padaryti nesugebama, kas belieka – tik baudos ir draudimai. Baudos, didelės baudos, dar didesnės baudos ir kas toliau?..
    Visa tai galioja ir alkoholizmo mažinimui. Po nelaimingo atsitikimo medžioklėje Joniškio rajono miškuose Aplinkos ministras pareiškė, kad po antrą kartą pasikartojusio atvejo, kai medžioklėje aptinkamas girtas medžiotojas, bus iš medžiotojų klubo ar būrelio atimami medžioklės plotai. Idėja gana dramatiška. Jeigu žvelgti plačiau, tai išeitų, kad, kokių tai eibių iškrėtus, vienam girtam Aplinkos ministerijos klerkui, galėtų būti likviduojama visa ministerija. Buvo atvejis, kai dėl vieno girto policininko tragiškų žygių atsistatydino Policijos generalinis komisaras (nuo to, žinoma, padėtis policijoje nepagerėjo) , bet kalbos apie policijos išvaikymą nebuvo. Tad ir medžiotojų klubų atžvilgiu turėtų būti laikomasi tokių pačių normų. Medžiotojai ne darželinukai, o suaugę, kiekvienas už save atsakantys piliečiai. Visi medžiotojai yra nustatytais terminais išlaikę saugaus elgesio medžioklėje taisyklių egzaminus, pasitikrinę praktinio šaudymo įgūdžius, prieš kiekvieną medžioklę išklauso medžioklės vadovo instruktažą, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas kaip tik saugumui medžioklėje, tad medžioklės vadovas nelakstys paskui kiekvieną šaulį. Žinoma, dalį kaltės, kai pasislėpęs už eglutės buteliuką ištuština nedrausmingas medžiotojas, turi prisiimti ir tos medžioklės vadovas, kad laiku nepastebėjo apgirtusio medžiotojo ir nepašalino jo iš medžioklės. Gali apie atsistatydinimą pagalvoti ir klubo vadovas, jeigu nepajėgia pareikalauti griežtos drausmės laikymosi medžioklėse, kaip tai padarė policininkų vadas, tačiau iš klubo atimti medžioklės plotus ir faktiškai likviduoti organizaciją- to jau per daug. Tačiau niekas neteigia, kad po miškus ir laukus gali šlaistytis apgirtę šauliai, kaip ir automobilius vairuoti girti policininkai, prokurorai, teisėjai ar Seimo nariai. Automobilio vairas girto vairuotojo rankose daug pavojingesnis už šautuvą, nes kartais vienu metu pražudyti gali ir tris žmones, ko medžioklėje nepasitaiko. Reikia siekti, kad to nebūtų , kad girtų piliečių neliktų ir medžioklėse, ir keliuose, ir valdžios atstovų kabinetuose ar bet kuriose darbo vietose, bet yra, kaip yra… Lyginant su kitomis sritimis, medžioklėse dėl girtavimo nelaimingų atsitikimų būna mažiausiai, tad nereikia visų šunų karti ant medžiotojų kaklų. Medžioklės plotai gali būti atimami tada, kai medžiotojai nesugeba tinkamai reguliuoti žvėrių populiacijų (žinoma, jei tai netrukdo Valstybės institucijos: licencijos, neprotingi medžioklių apribojimai, pavyzdžiui, medžiojant vilkus), kai medžiotojų kolektyvai piktybiškai vengia žvėrių padarytos žalos atlyginimo, kai grubiai pažeidžia veterinarinius reikalavimus, dėl ko gali kilti laukinių žvėrių ir naminių gyvūnų ligų invazijos (pavyzdžiui, kiaulių maras), kai nemoka Valstybei mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų naudojimą.
    Įdomu, kokių dar naujienų medžiotojai sulauks iš žaliųjų valstiečių valdžios apart jau skelbiamų, kad padidins mokesčius už medžiojamųjų gyvūnų naudojimą?
    Ūkininko patarėjas, 2017 sausio 28d.