DUBRAVOS REZERVATINĖ APYRUBĖ

Dubravos rezervatinė apyrubė – saugoma teritorija Kauno rajone, rezervatas. Apima kelis Vaišvydavos girininkijos Dubravų miško kvartalus (51, 52, 68, 69). Rezervatinė apyrubė įsteigta 1994 m. Įsteigta siekiant išsaugoti retas miško augavietes, našius spygliuočių medynus ir kitas vertingas augalų bendrijas. Gamtiniu požiūriu vertinga rezervatinėje apyrubėje esanti natūrali aukštapelkė.

Rezervatinėje apyrubėje apsauginis režimas palaikomas nuo 1968 m. t. y. auga beveik penkis dešimtmečius žmogaus neliečiamas miškas. Per tuos metus kaupėsi sausuoliai, vėjalaužos, vėjovartos, susidarė sąlygos liemenų kenkėjams bei grybinėms ligoms išplisti. Nekontroliuojamas liemenų kenkėjų židinio plitimas rezervate neigiamai įtakojo aplinkinių eglynų sanitarinę būklę. Dubravos miške 1993 – 1997 metais dėl liemenų kenkėjų žuvo apie trečdalis eglynų. 2005 m. per rezervatą įrengtas 1,9 km ilgio pažintinis takas.

Bet kokia ūkinė veikla ar gamtinių išteklių panaudojimas, Dubravos rezervatinės apyrubės teritorijoje yra draudžiamas, tad kelionė po šį mišką yra tikras, laukinės gamtos grožio prisotintas nuotykis. Apsilankę čia, garantuotai išgyvensite daug naujų potyrių, patirsite daug įspūdžių, o svarbiausia, kad turėsite galimybę artimiau susipažinti su savitu gamtos pasauliu.

Visas Dubravos apyrubės rezervatas apima 120 ha ploto teritoriją, kurioje auga sunkiai į vieno žmogaus glėbį telpančios pušys, savo viršūnes iškėlusios net į 33 metrų aukštį. Aukščiausia išmatuota rezervato pušis yra 38 metrų aukščio, o storiausia siekia beveik 78 metrų storį ir yra 8 m3 tūrio. 

Visai čia pat, krūvomis guli išvartyti ir apipuvę išdžiuvėliai. Kai kurie vis dar stovi, tvirtai šaknimis įsikibę į žemę, bet jau yra pliki, nes regimai žuvę. Rezervato virtėliai ir sausuoliai medžiai sudaro neatsiejamą ekosistemos dalį, ypač reikalingą naudingųjų mišo vabzdžių vystymuisi ir miško bendrijų biologinei įvairovei palaikyti. 

Apie ketvirtadalį Dubravos rezervatinės apyrubės teritorijos užima liaunais berželiais ir smulkiomis pušelėmis apaugusi bei samanų kupstais išvagota aukštapelkė. Tai be galo vaizdingas ir svarbus apyrubės objektas, kurį išsaugoti yra viena svarbiausių rezervato paskirčių.

Per visas įdomiausias Dubravos rezervato vietas vingiuoja 1,9 km. ilgio pažintinis takas, su pakeliui išdėstytais 8 informaciniais stendais, supažindinančiais lankytojus su vietovės floros ir faunos ypatybėmis. Šis takas buvo įrengtas dar 2005 metais ir per tą laiką jį ypatingai pamėgę vietiniai Vaišvydavos gyventojai. Todėl keista, kad informacija apie jį vis dar sunkiai pasiekia ne tik kauniečius, bet ir miesto svečius. Kauno TIC‘as apie šį objektą informacijos neturi, nuorodų vedančių link jo – nėra, tad jei ne atsitiktinis apsilankymas Kauno marių regioninio parko lankytojų centre, matyt, kad ir man šis stebuklingas miškas vis dar taip pat būtų apgaubtas paslapties skraiste. 

Keliaudami Dubravos apyrubės rezervato pažintiniu taku lankytojai gali pamatyti 150 metų seumo mišką, kuriame nuo lengviausio vėjelio supasi ir krebžda dangų remiančios storulės pušys. Pakelėje susikaupusius sausuolius, bei žvėrių pažeistus medžius gausiai nusėjusios kerpės ir medieną pūdantys grybai. Vietomis styro seni kelmai, o pro takelį retkarčiais praskuodžia laukiniai paukščiai ar žvėrys… 

Dubravos rezervatinė apyrubė – tai nepaprasto grožio natūralios gamtos kampelis. Net jei nenorite eiti visu mišku vedančiu pažintiniu taku, tiesiog pasivaikščiokite per aukštapelkę lentomis grįstu takeliu. Čia patirsite įsimintinų, gražių akimirkų ir tuo pačiu maloniai ir turiningai praleisite laiką. Tai įspūdingai graži pažintinio tako dalis, kurią būtina pamatyti visiems gamtos mylėtojams.

Daugiau informacijos apie Dubravos pažintinį taką skaitykite: Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takasKaip rasti?

Kaip rasti? 

Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinį taką rasite Dubravos eksperimentinėje mokomojoje miškų urėdijoje, Vaišvydavos girininkijoje. Jokių kelio nuorodų link tako nėra, ir nei Kauno marių regioninio parko turistiniuose žemėlapiuose, nei lankstinukuose jis nepažymėtas, todėl prieš vykdami, atidžiai išsinagrinėkite ir įsidėmėkite visas privažiavimo instrukcijas. Tikslios tako koordinatės nurodytos žemėlapyje.

Pasiekę Vaišvydavą nuo Kauno, per gyvenvietę visada važiuokite tiesiai, bet pasiekę šią sankryžą, pasukite link Gervėnupio:

Tada, važiuokite tiesiai beveik 2 kilometrus ir privažiavę posūkį į kairę, pasukite juo. Vienintelis orientyras nusakantis, kad pasukote teisingai – gali būti štai šis nedidelis ženklas, perspėjantis apie pavojingus medžius: 

Ir prieš posūkį, po dešine puse stovintis nedidelis ženklas „Neuždek! 112″.

Tuomet važiuokite tiesiai dar apie 0,5-1 km, kol po kaire pamatysite pirmą arba antrą pėsčiųjų lieptelį per griovį. Prie antrojo lieptelio rasite Dubravos rezervatinės apyrubės pažintinio tako pradžią. Sustoję prie pirmo lieptelio, kelionę pažintiniu taku pradėsite atbuline tvarka t.y. pirmiausia aplankysite Dubravos rezervato pelkę.