DUBRAVOS URĖDIJA ĮSIGIJO NAUJĄ PONSSE

Šį pavasarį Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija įsigijo naują suomių gamybos kombinuotą miško kirtimo ir ištraukimo mašiną “Ponsse buffalodual”.

                      Senoji 2008 m. pirkta miško kirtimo ir ištraukimo mašina “Ponsse wisent dual”, dirbant ištisą parą, atitarnavo 5 metus. Ypač miško kirtimo mašina pravertė likviduojant 2010 m. rugpjūčio audros padarinius. Dar gana geros techninės būklės senąją “Ponsse” tikimasi parduoti. O naujoji miško kirtimo mašina yra modernesnė. Mašinos medžių pjovimo galvutė pritaikyta pjauti ir kiek storesnius medžius. “Ponsse buffalo dual” turi 8 ratus vietoj senojoje buvusių 6, todėl sumažėja miško dirvos suslėgimas, pagerėja pravažiavimas šlapiose augavietėse, mašinai ropščiantis per kelmus mažiau kratomas operatorius, mašina yra daug stabilesnė kertant  stambesnius medžius.

                      Dubravos EMMU miškų urėdas Kęstutis Šakūnas įsitikinęs, jog urėdijoms tikslinga turėti modernią miško eksploatavimo techniką, kad sudaryti konkurenciją miškakirčių rangovinėms firmoms. Pasak urėdo, stambiosioms urėdijoms, kur yra didelės miško kirtimo apimtys, tikslingiau turėti atskiras miško kirtimo ir ištraukimo mašinas, tačiau mažosioms urėdijoms pakanka ir kombinuotų miško kirtimo-ištraukimo mašinų, kokia kaip tik ir yra Dubravos urėdijos įsigyta “Ponsse buffalo dual”, kuri per metus pajėgi nukirsti ir ištraukti apie 20 tūkstančių ktm.medienos. Tačiau K. Šakūnas mano, kad, nesant galimybių įsigyti modernią miško kirtimo-ištraukimo techniką, mažosios urėdijos gali apsieiti ir be jos, nes stichinių nelaimių atveju smulkiesiems valstybinių miškų valdytojams visada suskuba pagelbėti stambieji kaimynai. Tai ypač akivaizdžiai buvo pademonstruota, likviduojant vėjavartas ir vėjalaužas po 2010 m. škvalo siautėjimo.

                      Naujoji Dubravos EM miškų urėdijos miško kirtimo-ištraukimo mašina “Ponsse buffalo dual” gegužės 16-18  dienomis buvo demonstruota miškų technikos parodoje Ukmergėje.