Įvykdyta medienos vagystė

2013 vasario mėn. 20 d. iš VĮ Dubarvos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos, Pajiesio girininkijos, prie kelio einančio pro 144 kv. (medienos sandėlio), buvo pagrobta 35,74 m³ ąžuolo pjautinųjų rąstų. Mediena buvo ženklinta valstybinio miškų pareigūno žymekliu 36/05 ir juoda kreida užrašytu skaičiumi (rąsto skersmuo). Kadangi mediena pagaminta medyne, esančiame prie karinio poligono, joje yra apaugusių kulkų bei skeveldrų, kurių metalas, reaguodamas su ąžuolo medienoje esančiais fanidais, duoda medienos pajuodavimus, aiškiai pastebimus sortimentų skersiniuose pjūviuose. Dėl šios priežasties pjaunant tokius rąstus lentpjūvė susidurs su dažnu staklių sugadinimu arba pjūklų sulaužymu.

Pastebėjus minėtus požymius atitinkančią medieną prašome pranešti miško apsaugos inžinieriui D.Bielevičiui

Tel. 8-687 49217, 8-37 547266

El.paštas: d.bielevicius@dumu.lt

←