LAIKAS KEISTI LIETUVOS MEDŽIOTOJO BILIETO FORMĄ

  Laikas keisti nuo sovietmečio mažai ką pakitusio Medžiotojo bilieto formą. Galėtų tai būti maža kortelė su būtiniausių duomenų nurodymu. Visiškai nereikalingi dabartiniame biliete lapai su užrašu: „Medžiotojo bilietas galioja”. Kadangi medžiotojui jokio kasmetinio mokesčio Valstybei mokėti nereikia, tad ir biliete atžymų apie kasmetinio galiojimo pratęsimą neturėtų būti. Lietuvos medžiotojo bilietas privalo galioti visą laiką arba nurodytą terminą, sakykim, 10 metų, kaip vairuotojo pažymėjimas. Kasmetinis duomenų pateikimas medžiotojų sąvadui visiškai nereikalingas ir, reikia tikėtis, artimiausiu metu jo bus atsisakyta. Medžiotojui selekcininkui turėtų būti įteikiamas atskiras pažymėjimas, medžiotojo vadovo kategorijos, atrodo, neliko iš viso. O „kitoms atžymoms”, kur dedami spaudai, nurodantys apie saugaus elgesio medžioklėje egzaminų išlaikymą, paskirta bilieto vidinė viršelio pusė, kuri bemat užsipildo ir ant kurios sunku užspausti spaudą dėl kieto paviršiaus. Gretimame tuščiame lapelyje, įvardintame: „Medžioklės vadovo kvalifikacija suteikta”, spaudo apie egzamino išlaikymą spausti kažkodėl negalima (bent Kaune), tad, išmarginus įrašais viršelį, bilietą tenka keisti nauju. Kodėl apie saugaus elgesio medžioklėje atžymas negalima talpinti gretimame tuščiame lapelyje, logiškai mąstant, suvokti neįmanoma. Apie šio egzamino išlaikymą taip pat turėtų būti išduodama atskira pažyma, kaip, kad vairuotojui, praėjus medicininę apžiūrą.
   Tačiau medžiotojus vienijančios organizacijos ( draugijos. sąjungos, klubai ir kt.), norėdamos drausminti savo narius, gali sukurti savus nario bilietus ar pažymėjimus, kuriuose galima būtų įrašyti visus duomenis, kurie konkrečios organizacijos vadovybės nuomone būtų reikalingi. Dar nuo sovietmečio yra išlikusi klaidinga nuostata, pagal kurią Lietuvos medžiotojo bilietas sutapatinamas su medžiotojų draugijos ar sąjungos nario bilietu.
   Malonu, kad naujos formos medžiotojo bilieto sukūrimui pritaria ir LR Seimo Aplinkos