LMŽD: SENUOSIUS PALYDINT – NAUJUOSIUS SUTINKANT (MINTYS PO ŠVENTINIO LMŽD NARIŲ SUSITIKIMO)

Sausio 4 d. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) būstinėje vyko draugijos narių šventinis susitikimas. Susirinkime dalyvavo LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, šio komiteto narys Aurimas Gaidžiūnas, LMŽD vadovybė, LMŽD rajoninių skyrių, rajonų medžiotojų ir žvejų draugijų, Vilniaus medžiotojų draugijos bei Kauno medžiotojų sąjungos atstovai. Susirinkimo dalyvius sveikino bei Draugijos 2016 m. veiklos rezultatus ir 2017 m. perspektyvas apžvelgė LMŽD pirmininkas Bronius Bradauskas.
Diskusijose buvo paliesti elninių žvėrių medžioklės licencijavimo, medžiotojų sąvado būtinumo, vilkų medžioklės, stumbrų daromos žalos ir kiti klausimai. Malonu, kad naujasis seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadas pritarė, kad netikslinga licencijuoti stirnų ir danielių medžioklę. Medžiotojų kolektyvai puikiai tvarkosi savo medžioklės plotuose ir visų žvėrių, kurių medžioklei buvo panaikintos licencijos, populiacijų gausa metai iš metų tik gausėjo (šernai, bebrai, kiaunės, audinės).Kai licencijų keletui metų buvo atsisakyta ir stirnų medžioklei, gausėjo ir jų. Todėl licencijų sugrąžinimas stirnoms buvo betikslis, o licencijų „auskarų” gamyba yra tik bereikalingos išlaidos ir sujaukta medžioklės tvarka. Kas galėtų paneigti, kad reikėjo kažkam parūpinti darbo.
K. Mažeika pritarė, kad betikslis ir medžiotojų sąvado vedimas. Kaip pripažino LMŽD vadas B. Bradauskas, sąvadas buvo sugalvotas tik tam, kad nesubyrėtų LMŽD. Tačiau toks draugijos narių sutelkimo metodas kažin ar yra tinkamas, demokratiškas. LMŽD ir jos padaliniai turėtų vystyti tokią veiklą, kad medžiotojai veržtųsi būti jų nariais. 
Buvo pasiūlymas LMŽD ir jos padaliniams suteikti daugiau teisių, netgi egzaminuoti stojančius į medžiotojus ir išrašyti medžiotojo bilietus. Tačiau tada reikėtų keisti Medžioklės įstatymą, nes dabar pagal jį Lietuvos medžiotoju tapęs pilietis yra laisvas rinktis, kuriai medžiotojų organizacijai priklausyti ar iš viso pasilikti „laisvuoju šauliu”. Tačiau niekas nedraudžia atskiroms medžiotojų organizacijoms pasigaminti savus nario bilietus. Iš tikrųjų, tai taip ir turėtų būti, kad būtų atskirti Medžiotojo bilietas nuo kurios nors draugijos, sąjungos ar klubo nario bilieto. 
Tačiau kai kurios LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko mintys suneramino medžiotojus. K. Mažeika pažadėjo bent kelis kartus didinti mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Kadangi tas mokestis mokamas ne už sumedžiotus žvėris, o už medžioklės plotų hektarus, didžiųjų klubų medžiotojams teks ženkliai paploninti pinigines. Beje, komiteto pirmininkas išreiškė mintį, kad medžioklės plotų vienetus, kurių plotas didesnis nei 10 tūkstančių ha, galima būtų išskaidyti į mažesnius, taip, galbūt, sprendžiant neasocijuotų medžiotojų problemą. Tačiau tikslingiau būtų atsižvelgti ir į medžiotojų skaičių klubo kolektyve, gal net nustatyti būtiną medžioklės plotų hektarų skaičių, tenkantį vienam medžiotojui. Jeigu medžioklės plotų vienetas turi ir 15 tūkstančių ha, bet jame medžioja daugiau nei 100 medžiotojų, tai kam jį skaidyti. Tokiuose skaitlinguose klubuose paprastai sudaromos medžiotojų grupės, grandys, brigados (ar dar kitaip vadinamos) ir visai racionaliai ūkininkaujama. Jeigu būtų nustatytas minimalus plotas, kuris turi tekti vienam medžiotojui, didelius plotus ir mažą medžiotojų skaičių turintys kolektyvai privalėtų priimti naujus narius ir taip bent šiek tiek sumažėtų „laisvųjų šaulių”, kurie, neturėdami kur medžioti, kartais pasirenka brakonieriaus kelią.
Liūdna, žinoma, kad žaliųjų valstiečių valdžia ketina didinti mokesčius už medžioklės plotus, nors skelbia, kad sieks mažinti turtinę atskirtį tarp Lietuvos gyventojų. Bus mėginama skurdžiausius Lietuvos piliečius išguiti ir iš medžiotojų. Dabar kol kas dar mokesčius pajėgia susimokėti ir pensininkai, ir laikinai praradę darbus piliečiai, studentai ar iš 2-3 ha besiverčiantys vargo ūkininkai. Kai reikės klubo nario mokesčius padidinti 5 kartus, visiems šiems piliečiams teks padžiauti muškietas ir susibičiuliauti su alaus „bambaliais”, bet juk ir tie nemažiau kartų pabrangs…
Susirinkime parduotuvių tinklo “Armijai ir civiliams”įsteigtu prizu – 100 EUR dovanų čekiu ir diplomu buvo apdovanotas Kauno medžiotojų sąjungos Dubysos medžiotojų klubo medžiotojas Vytautas Saltonas, laimėjęs pirmąją vietą medžioklės įrenginių konkurso mobiliųjų medžioklės įrenginių skyriuje už sukonstruotą universalią traktorinę priekabą- namelį. Priekaboje patogiai gali įsitaisyti apie 30 medžiotojų, yra įruoštas hidraulinis pakėlėjas sumedžiotiems žvėrims pakrauti, platforma žvėrienos pirminiam apdorojimui, talpos apdorotiems žvėrims ir dorojimo atliekoms sudėti, dėžės medžiotojų amunicijai ir kt. Turint tokią priekabą, klubo medžiotojams nereikės bekelėje murkdyti lengvųjų automobilių. 
Po Aplinkos apsaugos pirmininko išreikštos minties apie mokesčių didinimą susitikimo dalyvių nuotaikos pagerėjo tik pasibaigus oficialiajai daliai, kai eilutė nusidriekė prie tradicinės medžiotojų sriubos su stirniena katilo ir buvo pradarytos aukštaičių atvežtos alaus statinaitės.
Ūkininko patarėjas, 2017-01-14