Padaliniai – Medelynas – Kankorėžių aižykla

Senoji aižykla

   Įkuriant Miško selekcijos ir sėklininkystės centrą (anksčiau buvęs prie Dubravos EMMU), atsirado poreikis pastatyti stambią kiek įmanoma modernesnę kankorėžių aižyklą , kadangi šiame centre buvo planuojama aižyti kankorėžius daugelio Lietuvos miškų ūkių. Todėl didelėmis tuometinių Miško selekcijos ir sėklininkystės centro vyriausiojo miškininko Algirdo Kažemėko, vyriausiojo mechaniko Stepono Štulo, šaltkalvio – elektriko Algio Vitkūno pastangomis, nesant nei projekto, nei jokios įrengimų techninės dokumentacijos, tik apžiūrėjus veikiančią aižyklą Baltarusijos Lydos miškų ūkyje, 1975 metais Dubravos medelyne buvo pastatyta gana moderni naši kankorėžių aižykla. Per pirmuosius ketverius savo veiklos metus ji perdirbo 550 tonų pušies ir eglės kankorėžių. Tačiau, norint aptarnauti beveik visus šalies miškų ūkius, aižyklos pajėgumas buvo per mažas. Todėl aižyklą teko rekonstruoti. 1989 m. pastatytas aižyklos priestatas, kur sumontuota nauja kankorėžių džiovinimo kamera su penkiomis lentynų eilėmis. Po rekonstrukcijos aižyklos pajėgumas labai išaugo. Aižymo apimties maksimumas buvo pasiektas 1992 – 1993 m., kai per sezoną išaižyta 650 tonų pušies ir eglės kankorėžių. Pastaraisiais metais aižymo apimtis Dubravos medelyno aižykloje nusistovėjo – apie 200 tonų per sezoną, ir svyruoja pušies ir eglės derliaus ir nederliaus metais. Kadangi Lietuvos vakaruose, kur vyrauja eglynai, yra išsidėstę dar 11 veikiančių kankorėžių aižyklų, o Dubravos aižykla aptarnauja daugiausia pietinės ir rytinės dalies miškų urėdijas, čia aižoma daugiau pušies nei eglės kankorėžių. Netgi išaižę kankorėžius savose aižyklose, dauguma miškų urėdijų sėklas išvalyti veža į Dubravą, nes jų aižyklose sėklų valymo įrengimai susidėvėję ir dirba neefektyviai. Dubravos aižykloje paruošiamos sėklos yra aukštos kokybės, jų švarumas siekia 98 – 99 %.

  Naujoji – modernizuota aižykla

   Dubravos medelyno kankorėžių aižykla yra didžiausia ir moderniausia Lietuvoje, derliaus metais galinti išaižyti daugiau nei 600 tonų kankorėžių. Prie aižyklos pastatyta talpi kankorėžių saugykla, įdiegta kankorėžių laikymo specialiose dėžėse technologija, įruoštas šlapias sėklų nusparninimo būdas, įsigyta moderni naši sėklų valymo mašina GS-600/3, laboratorinė sėklų valymo mašina LA-LS, skirta mažoms sėklų siuntoms valyti, bei įrenginys LA-K, skirstantis švarias sėklas į keturias frakcijas pagal sėklų masę. Pastaruoju metu aižykla modernizuojama, montuojant švedų firmos NOMEKO sėklų ruošimo įrenginius su visiškai automatizuota kankorėžių džiovinimo kamera, moderniu įrenginiu įvairių šiukšlių išvalymui iš kankorėžių, specialiu  sėklų nusparninimo   įrenginiu.