Padaliniai – Selekcinių sodmenų

Beržų sėklinė plantacija kontroliuojamoje aplinkoje

Karpotųjų beržų sėklinė plantacija pagal suomišką technologiją įveista 2003 metų pavasarį polietileno plėvele dengtame šiltnamyje. Šiltnamio plotas 1600 m2. Šiltnamis padalintas į dvi sekcijas, kurios skirtos dviejų rajonų (Pajūrio žemumos – Žemaičių aukštumos ir Vidurio Lietuvos žemumos) kilmės beržų skiepytiems medeliams auginti.

Plantacijai įveisti panaudoti 86 pliusiniai karpotojo beržo medžiai. Pirmajam karpotųjų beržų kilmės rajonui  atstovauja 42, o antrajam – 44 pliusiniai medžiai. Iš viso plantacijoje pasodinta 132 skiepyti medeliai, išdėstant    3 x 3 m atstumais. Medeliai pradėjo derėti trečiais po skiepijimo metais. Iš vieno skiepyto medelio numatoma surinkti iki 1,0 kg aukštos selekcinės vertės sėklų.

Plantacijoje studentai supažindinami su skiepytų beržiukų augimo ypatumais bei beržo sėklų paruošimo kontroliuojamoje aplinkoje technologija.