KIETI KUILIAI

Tuo metu man buvo užėjęs toks periodas, kai niekaip negalėdavau nušauti stambaus šerno. Po to, kai keletą prašoviau, sėdėdamas bokštelyje tiesiog melsdavau Dievą, kad tik man neatsiųstų stambuolio kuilio. O jie, lyg tyčia, pro mane […]

Read More →

SĖKLŲ SAUGYKLA – ŠALDYTUVAS

Dubravos medelyne buvo įruošta ir vėliau tobulinta miško sėklų saugykla – šaldytuvas. Tipinio dviejų kamerų sėklų saugyklos pagrindu projektą miško sėklų laikymo saugyklai su amoniakiniu šaldymo agregatu paruošė Kauno “Žemprojektas”. 1987 m. amoniakinį šaldymo agregatą […]

Read More →

MIŠKO ATKŪRIMAS, ĮVEISIMAS, PRIEŽIŪRA

 Miško atkūrimo darbų apimtys tiesiogiai priklauso nuo plynųjų kirtimų apimčių. 2014-2018 metams miškotvarkos numatytos plynų kirtimų apimtys kasmet sieks apie 125 ha ploto. Per pastaruosius metus VĮ Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje apie 60% kirtaviečių atkūriama […]

Read More →

DUBRAVOS REZERVATINĖ APYRUBĖ

Dubravos rezervatinė apyrubė – saugoma teritorija Kauno rajone, rezervatas. Apima kelis Vaišvydavos girininkijos Dubravų miško kvartalus (51, 52, 68, 69). Rezervatinė apyrubė įsteigta 1994 m. Įsteigta siekiant išsaugoti retas miško augavietes, našius spygliuočių medynus ir […]

Read More →

Miško priešgaisrinė apsauga

Miško gaisrų prognozavimo tikslas – pagal meteorologinių sąlygų rodiklius numatyti gaisrų kilimo tikimybę ir pasirengti greitai užgesinti kilusius gaisrus. Gaisrų kilimo tikimybę taip pat galima nustatyti tiesiogiai matuojant degiųjų medžiagų (pakritų ir paklotės) drėgnumą bei […]

Read More →

KAIP IŠVENGTI ŠVINO KULKŲ

   Žvėrys bando išvengti kulkų, o medžiotojai – juos pergudrauti          Dubravos girioje ir aplinkiniuose laukuose gyvena gausi stirnų populiacija. Laibakojų miško gražuolių Girionių medžiotojų klubo medžioklės plotuose gausiai gyventa ir prieš 30- 40 metų. Sovietmečiu kasmet […]

Read More →