URĖDIJA INVESTUOJA Į NAUJĄ TECHNIKĄ

Nors daugumą miško darbų dabar atlieka urėdijų samdomos, rangovinės  organizacijos, praktika parodė, kad be patikimos savos miško technikos urėdijoms vykdyti  privalomuosius miškų ūkio darbus būtų sudėtinga. Ypač nuosava technika gelbsti stichinių nelaimių atvejais, kaip tai nutiko ir po 2010 m. rugpjūčio škvalo, nuniokojusio dalį Lietuvos girininkijų miškų. Jei ne urėdijų medkirtės mašinos ir medienos ištraukimo technika, škvalo padarinius likviduoti būtų buvę nepalyginamai sunkiau, o darbai būtų tęsęsi dar iki šiol.

                      Atnaujindama miško technikos parką šių metų spalio mėn. suomių koncerno Valtra Inc. traktorių Valtra T131h įsigijo ir VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija. Pardavimo konkursą laimėjo UAB Rovaltra, nes ši Suomijos koncerno Valtra Inc. atstovė vienintelė   Lietuvoje teikia darbams miške tinkamai paruoštą techniką. Šio koncerno traktoriai jau beveik du dešimtmečius plačiai sutinkami Lietuvos žemdirbių laukuose bei visur kitur, kur darbuose reikalingi modernūs patikimi traktoriai: kelių statyboje, komunalinių paslaugų ūkyje, medelynuose ir kt. Valtra traktoriai populiarūs ir miškų urėdijose, nes yra patvarūs, ilgaamžiai, reikiamo galingumo ir patogūs eksploatacijai. Pritaikytame miško darbams traktoriuje Valtra T131h yra įruošta apatinės ir priekinės dalies apsauga, be kurios kelmuotose kirtavietėse darbas būtų neįmanomas. Traktorius „apautas“ specialiomis darbui miške pritaikytomis padangomis. Saugumo sumetimais traktoriaus kabina apjuosta specialia sija, apsaugančia traktorininką nuo galimų kabinos pažeidimų krintant stambioms šakoms. Dėl tų pačių tikslų iš sunkiai dūžtančio stiklo pagaminti ir traktoriaus langai. Patogiai įrengta traktoriaus kabina su daugybe traktorininkų darbą lengvinančios įrangos.

                      Urėdijos įsigytas traktorius patikėtas traktorininkams Kaziui Valevičiui ir Antanui Ivanauskui. Brangi technika bus eksploatuojama dviem pamainom. Naujai įsigytas traktorius jau sekančią dieną po įsigijimo su moderniu prancūzų gamybos priešgaisrinių juostų mineralizavimo įrengimu Gregoire – Besson Timber Disc vairuojamas K. Valevičiaus išvažiavo įruošti ar atnaujinti priešgaisrines mineralizuotas juostas Kuro, Ežerėlio, Vaišvydavos bei Šilėnų girininkijų miškuose. Ateityje traktorius Valtra T131h bus naudojamas  dirvos ruošimui kirtavietėse bei miško traukimo darbuose.

                      Nauju traktoriumi patenkinti ir  urėdijos vadovai, ir traktorininkai. Beje, įsigyjant naują traktorių urėdija jau turėjo patirties eksploatuojant koncerno Valtra Inc. gamybos traktorių Valmet 850, kuris buvo įsigytas 1998 metais. Iki šiol daugiausia miško traukimo darbuose šis  traktorius jau yra išdirbęs 25 tūkstančius  motovalandų ir sėkmingai dar tebedirba.